Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bekjempelse av mink i vernev. omr. for sjøfugl Kristiansund jeger og fiskerforening2 mottakere2015Avslått, Avslått
Bekjempelse av vilmink på prioriterte hekkeholmerKristiansand kommune, parkvesenet23 500Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Bekjempelse av vilmink på prioriterte hekkeholmer Kristiansand kommune, parkvesenet54 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Bekjemping av mink i Leka 2019Leka kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Bekjemping av svartlistet art: MinkDELP UTMARKSLAG SA5 200Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Bekjempning av svartlistet art: MinkOSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON52 000Oslo fylkeskommune 2021Innvilget som omsøkt
Beredskapsplan rovviltnordre land kommuneOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Best.forh.hos fiskeørn i Finnmark og gen.analyserNorsk Institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Bestand og bestandstetthet hos orrfugl i lyngheiNni Resources As66 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Bestander hos alpine dykkender i BuskerudNNIFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Bestandplan for Elg og Hjort i Lund KommuneTorbjørn Eike19 000Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Bestandregistrering av beverOs kommune30 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Bestandsdata fra JærenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Bestandseffekter av akutt oljesøl på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Bestandsestimering av hjort ved hjelp av dronerUNIVERSITETET I OSLO30 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA350 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA480 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina165 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Bestandsestimering,"hotspots" og CWD hos hjortedyrNorsk institutt for naturforskning500 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Bestandsforhold og genetiske analyser av fiskeørn Norsk Institutt for naturforskning20 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Bestandsforhold og genetiske analyser av fiskeørn Norsk Institutt for naturforskning2 mottakere2016Avslått, Innvilget som omsøkt
Bestandsituasjon for dykkender på HardangerviddaNNI Resources AS Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Bestandskartlegging av bever - Røros og HoltålenRøros kommune40 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Bestandskartlegging av hubrooum80 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Innvilget som omsøkt
Bestandskartlegging av hønsehauk på indre NordmøreoumMiljødirektoratet2017Avslått
Bestandskartlegging av kongeørn på Sunnmøreoum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Bestandskartlegging av krykkje på Nordmøreoum10 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Delvis innvilget
Bestandskartlegging av LirypebestandenSelbu fjellstyre10 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Bestandskartlegging av LirypebestandeneNORGES FJELLSTYRESAMBANDMiljødirektoratet2015Avslått
Bestandskartlegging villrein Våmur RoanVåmur - Roan Villreinlag50 000Statsforvalteren i Agder2020Delvis innvilget
Poster per side181 - 210 of 4650 items