Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Beitetaksering utmark/hjorteviltSELBU KOMMUNE100 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Beitetakseringskurs for viltforvalterne i SaVNORGES BONDELAG63 000Nordland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Beitetakst elg og hjortØSTRE TOTEN KOMMUNEInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Beitetakst i Finsland, Laudal og BjellandÅSAN NATURTJENESTERAgder fylkeskommune2022Avslått
Beitetakst og bearbeiding av dataEikern/Lågen Elgregion25 5002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Beiteteksering Skien, Porsgrunn og Siljan kommunerSKIEN KOMMUNE35 2232 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Beitetilgang og skader i områder med lite skogbrukHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2019Avslått
Beitetrykk fra hjort på økologisk viktige treslag NNI Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Bekjempelse av minkVidar Furuborg20 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Bekjempelse av minkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Bekjempelse av mink NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Bekjempelse av mink - Søgne skjærgårdAGDERKONSULENTEN VIDAR FURUBORG Statsforvalteren i Agder2023Levert
Bekjempelse av mink i vernev. omr. for sjøfugl Kristiansund jeger og fiskerforening2 mottakere2015Avslått, Avslått
Bekjempelse av vilmink på prioriterte hekkeholmerKristiansand kommune, parkvesenet23 500Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Bekjempelse av vilmink på prioriterte hekkeholmer Kristiansand kommune, parkvesenet54 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Bekjemping av mink i Leka 2019Leka kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Bekjemping av svartlistet art: MinkDELP UTMARKSLAG SA5 200Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Bekjempning av svartlistet art: MinkOSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON52 000Oslo fylkeskommune 2021Innvilget som omsøkt
Beredskapsplan rovviltnordre land kommuneOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Beregninger av gytebestand hos bufo bufoSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Berging av rådyrkalver under slåtten - Drone VINDAFJORD JAKT OG FISKELAG73 000Rogaland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Best.forh.hos fiskeørn i Finnmark og gen.analyserNorsk Institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Bestand og bestandstetthet hos orrfugl i lyngheiNni Resources As66 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Bestander hos alpine dykkender i BuskerudNNIFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Bestandplan for Elg og Hjort i Lund KommuneTorbjørn Eike19 000Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Bestandregistrering av beverOs kommune30 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Bestandsdata fra JærenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Rogaland2023Avslått
Bestandsdata fra JærenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Statsforvalteren i Rogaland2022Delvis innvilget
Bestandseffekter av akutt oljesøl på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning Miljødirektoratet2017Levert
Bestandsestimering av hjort ved hjelp av dronerUNIVERSITETET I OSLO30 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Poster per side181 - 210 of 5085 items