Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDET290 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Estimering av høstbest. av grågås i Norge, del IISTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA523 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av utvalgte hekketerritorier STATSKOG SF50 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av utvalgte hekketerritorier STATSKOG SF25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Fallviltundersøkelser - freda arter 2022VETERINÆRINSTITUTTET350 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
KvinneaktiviteterNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND20 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Management implications of roe deer movementsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av kornkråke (VU) i Østre Toten kommuneNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND16 500Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Elg i endringHØGSKOLEN I INNLANDET200 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Bondelagets gåseprosjektNORGES BONDELAG920 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND40 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Hvitkinngås og skadefelling: utprøving av tiltakSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Videreutvikling biobankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA154 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Beiteteksering Skien, Porsgrunn og Siljan kommunerSKIEN KOMMUNE35 2232 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Pilot villsvinmerking - verktøy for forvaltningenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA171 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Hvitkinngås og skadefelling: utprøving av tiltakSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Tiltak for bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
ViltkartleggingRÆLINGEN KOMMUNE85 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Villsvinets arealbruk - verktøy for forvaltningenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien5 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG40 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av ærfuglbestanden i OslofjordenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA225 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Overvåking av norske trekkfuglerBIRDLIFE NORGE 8 mottakere2022Ikke behandlet
Uttesting av metoder for skånsom innhenting av DNASTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Oppdatert kunnskap om blybelasting hjå rovfuglVETERINÆRINSTITUTTET Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Raudrev på Hardangervidda - subsidiarSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
Tilskudd av overvåkning av salamander og bestandsbSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Raudrev på Hardangervidda - subsidiarSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA3 mottakere2022Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Kartlegging av vierspurv (CR) i tidligere OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND15 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Poster per side181 - 210 of 4650 items