Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2013Avslått
Mårhundprosjektet 2013Midt Troms Utmarkservice3 mottakere2013Avslått, Avslått
Smågnagerfangt7registreringStatskog SFTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Grågåsundersøkelser i TromsNorsk institutt for naturforskning30 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Presentasjon av vitenskapelig undersøkelseNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
Minkfangst i skjærgården i VestfoldNorges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold20 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Kurs i mårfangstNorges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold12 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Rådyr som byttedyrNorsk institutt for naturforskning100 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
FoU-villreinens arealbruk i KnutshøNorsk Villreinsenter Nord3 mottakere2013Avslått
Villrein-Områdebruk-Randsonene i RondaneNord-Fron kommune60 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Kartlegging av spissmus- og smågn.arter i OpplandRandsfjordmuseene40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Orrfugl leik registreringNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Skogsfugl taksering RomeriksåsenNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
RødrevprosjektetNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Lærende elgforvaltning i Follo vestFrogn kommuneAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
SmågnagertakseringNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Utdanning takseringspersonell-SkogsfugltakseringNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Lokalitetsovervåkning storfuglleikSweco Norge ASAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Kartlegging av elg og hjort i Drangedal kommuneDrangedal kommuneTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Bedre jakt i BuskerudNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
JaktlederkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Kartlegg. av kornkråke og tiltaksplan for beskytteMiljøenheten, Trondheim kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Kartlegging for forvaltning av bever - Klæbu Klæbu kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Undersøkelse om ettersøkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Levert
Kvinneaktiviteter i 2013NJFF-Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Bedre rådyrjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Levert
Jegerseminar storviltProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Levert
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Levert
Fellefangst for ungdom i FylketNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Reduksjon i elgpåkjørsler vinteren 2012/2013Stor-Elvdal Grunneierforening Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Poster per side181 - 210 of 4578 items