Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)15 00010 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Effektive løsninger til skade fra beverdemningerNorsk institutt for naturforskning13 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Fôring av hjortevilt - ei kunnskapsoversiktHøgskolen i Hedmark17 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Utdanning takseringspersonell-SkogsfugltakseringNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Lærende elgforvaltning i Follo vestFrogn kommuneAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
RødrevprosjektetNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Huskatters påvirkning på ulike viltarterNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Lokalitetsovervåkning storfuglleikSweco Norge ASAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Orrfugl leik registreringNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
SmågnagertakseringNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Skogsfugl taksering RomeriksåsenNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Grågåsundersøkelser i TromsNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinnmarkNOF avdeling Troms Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinnmarkNOF avdeling TromsFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening20 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Genetisk overvåking av jaktfalk i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått, Avslått
Observasjonshus jaktfalk Veines i KongsfjordBerlevåg Reiselivsforum20 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Habitatbruk, prod & næring hos kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderNorsk Ornitologisk Forening25 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og vinterområder for brushaneNorsk Ornitologisk Forening25 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Overvåking av horndykker i TromsNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Mårhundprosjektet 2013Midt Troms Utmarkservice 3 mottakere2013Ikke behandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende svarthalespove i TromsNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Kvinandprosjektet Lillehammer kommuneLillehammer kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot trafikkulykker - foring avØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Arrangementsstøtte - rypeseminar i OpplandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Taksering av elgbeiteØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Poster per side181 - 210 of 4160 items