Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bedre rådyrjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Handbok i praktisk hjorteforvaltingStiftelsen Norsk Hjortesenter 5 mottakere2013Ikke behandlet
Kvinneaktiviteter i 2013NJFF-Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Elgforvaltning-SkogøkonomiElgregion Mjøsa-Glomma Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Gåsekonferanse; formidling og implementeringNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Overvaking av havørn i Sogn og FjordaneNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Småvilt og skadeskyting - en videreutviklingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Jegerprøveinstruktør kursNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kurs i feller og fellefangstNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2013Ikke behandlet
Rådyr som byttedyrNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2013Ikke behandlet
RådyrjaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Forprosjekt: oppdatering av kommunens viltkartAlvdal kommune v/ landbruk og miljø Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Vinterofring av rådyrKonnerud Jeger og Fiskeforening 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging og tiltak for flaggermusMiljøenheten, Trondheim kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Overvåkning havørn Smøla Tor Moholt Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Oppretting av dusørordning - MårhundProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Overvåking av vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Skyttercamp NeidenNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Dagsseminar om små rovviltNJFF-Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Storviltjaktkurs på SongliNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Habitatbruk, prod & næring hos kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning450 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Presentasjon av vitenskapelig undersøkelseNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
Kartlegging av vannriksas forflytninger i A-ANorsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2013Avslått, Avslått
Flaggermusprosjekter 2013NORSK ZOOLOGISK FORENING195 5002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Vindkraftutbyggingens påvirkning på naturNaturRestaurering AS2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Poster per side181 - 210 of 4608 items