Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SAMARBEID HJORTEVILTREG. I VEFSN OG VEVELSTADVefsn kommune100 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Elgbeitetaksering VefsnVefsn kommune70 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Elgtelling Hundåla-Husvika i Vefsn kommuneVefsn kommune50 000Nordland fylkeskommune2016Delvis innvilget
Sperregjerde elg Øksendal i Vefsn kommuneVefsn kommuneNordland fylkeskommune2016Avslått
Minkfelleprosjekt i Vardø og Båtsfjord kommuneVardø Sportsfisker-og jegerforeningFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Jaktleiar-kursVang kommuneOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
felles Informasjon og forvaltnings arbeid Valhall elgregion3 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Informasjonstiltak valhall elgregionValhall elgregion4 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
Helikoptertelling av elgVadsø kommune60 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Vipeprosjekt 2019 (Lier kommune,Buskerud)v/ Lier kommune20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Effekten av rådyrs beiting i frukthager m.m.v/ Lier kommune85 946Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Elgbeitetaksering i Røyken og Hurum kommuner 2013.v/ Lier kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Økt jaktuttak på gås.v/ Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og HurumBuskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Elgbeiteregistrering i Finnemarka, Buskerudv/ Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum87 500Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehaukreir i VestfjellaUTMARKSFORVALTNINGEN AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Hjort- Årlig registrering og statistikkUTMARKSFORVALTNINGEN AS30 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Hjort - Årlig registering og statistikkUtmarksforvaltningen AS30 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Temakveld om rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Organisering av gåsejaktområderUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2019Ikke behandlet
Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 5 mottakere2019Ikke behandlet
Kurs i minkfangstUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 3 mottakere2019Ikke behandlet
Registreringsmetode for villsvinUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold45 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Villsvin på grensenUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold50 0007 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Nasjonal gåsekonferanseUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold21 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan gås i Aurskog Høland kommuneUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Elg og hjortekveldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold5 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Elgnytt til jaktlagene i Oslo kommuneUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold6 000Oslo fylkeskommune 2018Innvilget som omsøkt
Temakveld om rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Elgbeitetakseing RØE 2018Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 000Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Poster per side181 - 210 of 4165 items