Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Reinaversjon for hundBODØ JEGER- OG FISKERFORENING23 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Rov vilt opplæringBodø jeger-og fiske forening2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Fellefangst i NordBodø jeger-og fiske forening2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
KråkefotBodø jeger-og fiske forening2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
Fangst av mink i Ljønesøya naturreservatBodø kommune2 mottakere2016Avslått, Avslått
Viltslakteri VågøynesBodø Kommune120 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Jaktleder og valdleder samlingBodø Kommune12 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Fangst av minkBODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Opplæring av grunneiere og jegere i gåsejakt.Borge Jeger- Og Fiskerforening2 mottakere2019Avslått, Avslått
Registrering av storfuglleikerBrandbu og Tingelstad Almenning20 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
GPS merkeprosjektBrattefjell - Vindeggen villreinutval3 mottakere2018Avslått, Avslått
Ekstraordinært oppsyn ifm.villreinjaktBrattefjell - Vindeggen villreinutval Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Oppsyn i viltbestandBrattefjell - Vindeggen villreinutval3 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Forprosjekt til GPS merkeprosjektBrattefjell - Vindeggen villreinutvalFylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Avslått
Bruk av område. Utveksling mellom villreinområderBrattefjell - Vindeggen villreinutval3 mottakere2014Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Elg og hjorte børsBreif-it ASFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Avslått
Minkfritt 2020Brensholmen/sommarøy Utviklingslag30 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Minkfritt Brensholmen/Sommarøy utviklingslag20 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Opplæring i utrydding av minkBrensholmen/Sommarøy utviklingslag40 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Opplæring i jaktBrensholmen/Sommarøy utviklingslag2 mottakere2017Avslått, Avslått
Utrydding av minkBrensholmen/Sommarøy utviklingslag31 1002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Opplæring i jakt Brensholmen/Sommarøy utviklingslag35 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Minkutrydding Brensholmen/Sommarøy utviklingslag40 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Kråkefangs med burBrensholmen/Sommarøy utviklingslag7 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Minkfritt 2021BRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAG30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Elgbeitetakst Brønnøy 2017Brønnøy kommune35 000Nordland fylkeskommune2017Delvis innvilget
Regionalt viltsamarbeid Sør-HelgelandBrønnøy kommune Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Retakst av elgbeite i Brønnøy, Sømna og VevelstadBrønnøy kommune Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Oppfølging av fokusområder i NordfjellaBuskerud fylkeskommume250 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Uttak av mink i fuglefredningsområder BYGGMESTER OG TAKSTMANN SKAAR10 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Poster per side181 - 210 of 4179 items