Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE15 0003 mottakere2023Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Dobbeltbekkasin på Hardangervidda (S)BIRDLIFE NORGE 2 mottakere2023Levert
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseBIRDLIFE NORGE22 5006 mottakere2023Delvis innvilget
BirdLife vilt-tiltak for fugler i Trøndelag samletBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Trøndelag2023Levert
Diett hos hubro ved vindkraftanleggBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Nordland2023Avslått
Diett hos hubro ved vindkraftanleggBIRDLIFE NORGE60 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Havørn Møre og Romsdal BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
Nasjonal overvåking av havørn (M)BIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2023Avslått
Status og kunnskapsevaluering for Svartand (SF)BIRDLIFE NORGE 3 mottakere2023Levert
Overvåking av norske trekkfugler (Oslo og Viken)BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Overvåking av norske trekkfugler (Rogaland)BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Rogaland2023Levert
Overvåking av norske trekkfuglerBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Levert
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2023Avslått
Vandrefalk i nordlig delen av TrøndelagBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Trøndelag2023Levert
Status og kunnskapsevaluering for Svartand MBIRDLIFE NORGE80 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBA MBIRDLIFE NORGE20 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBABIRDLIFE NORGE32 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Innvilget som omsøkt
Kartlegging av 3 trua arter i Østfinnmark MBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2023Avslått
Overvåking og ringmerking av skarver (M)BIRDLIFE NORGE40 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Overvåking og ringmerking av skarver (S)BIRDLIFE NORGE 6 mottakere2023Levert
Fiskemåke overvåking og fargeringmerking (S)BIRDLIFE NORGE25 0002 mottakere2023Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Ringmerking av gråmåke (S)BIRDLIFE NORGE8 mottakere2023Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Ringmerking av gråmåke (M)BIRDLIFE NORGE30 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Hettemåkekartlegging (S)BIRDLIFE NORGE25 0009 mottakere2023Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hettemåkekartlegging (M)BIRDLIFE NORGE100 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Sikring av 50 års unik dataserie på havørn (M)BIRDLIFE NORGE150 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Overvaking av havørn i Møre og Romsdal (S)BIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2023Avslått
Overvaking av havørn i Vestland (S)BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Vestland2023Levert
Ærfugl ringmerking og overlevelse (S)BIRDLIFE NORGE5 mottakere2023Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
Ærfugl ringmerking og overlevelse (M)BIRDLIFE NORGE50 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Poster per side181 - 210 of 5086 items