Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Dyreposisjoner utvikling 2017Norsk institutt for naturforskning350 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Forekomst av måker i byer og tettbygde strøkNorsk institutt for naturforskning350 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Forekomst av måker i byer og tettbygde strøkNorsk institutt for naturforskning350 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Telemetribasert studie av rødrevMorten Odden350 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Telemetristudie av rødrevMorten Odden350 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
App for smarttelefoner som gjenkjenner fuglesangablemagic as350 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør350 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Hjorten i Nordfjella - del 2Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi346 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av flaggermus i Sør-Norge i 2019Michaelsen Biometrika AS345 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Naturens jegereNorway Naturefilm As325 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
GPS-merkeprosjekt villrein Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
GPSprosjekt på villrein Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening316 120Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 310 595Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Bondelagets gåseprosjektNORGES BONDELAG310 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Effektstudie av turisme på sjøfugl, HornøyaNorsk Institutt for Naturforskning310 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Flaggermusprosjekter 2015NORSK ZOOLOGISK FORENING310 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av oter i Norge - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Videføring følgeprosjekt i Rondane villreinområdeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Kurs og kvalitetskrav i HønsefuglportalenHØGSKOLEN I INNLANDET300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Effekter av genetisk isolasjon på storsalamander STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Grunneierbasert villsvinforvaltningNORSKOG300 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Flaggermus og klimaMICHAELSEN BIOMETRIKA AS300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen I Innlandet300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Videføring av følgeprosjekt i Rondane villreinomr.Stiftelsen Norsk Villreinsenter300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Kurs og kvalitetskrav i HønsefuglportalenHøgskolen I Innlandet - Hedmark300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Effekter av isolasjon på storsalamanderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Poster per side181 - 210 of 4166 items