Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Produksjon og utgivelse av medlemsbladNorsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Levert
Rødlistede alpine dykkender, fisk og bunndyrNni Resources As Miljødirektoratet2019Levert
Predasjon og sykdom på villrein i RondaneRondane Sør villreinutvalg Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Lirypas økologi i et skiftende klima 2.0Norsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Levert
Mineralstatus hos villreinNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Levert
Oterpredasjon på laks og sjøørretNorsk instituut for naturforskning Miljødirektoratet2019Levert
Jaktlaboratorium SvanøySTIFTELSEN NORSK HJORTESENTER Miljødirektoratet2019Levert
Seminar om viltpåkøyringarStiftelsen Norsk Hjortesenter Miljødirektoratet2019Levert
Bekjempelse av mink NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Fangst og jakt på kråkefugl og småpredatorerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Overvåking av villsvinNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Levert
ViltforvaltningsbokHøgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Levert
Grågåsundersøkelser i Vestfold og TelemarkNorsk institutt for naturforskning Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Levert
Hekkesuksess hos kongeørnNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Levert
Lyngbrenning for lirype ved BlåfjellendenEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2019Levert
Skogfugl - habitatval, overleving og reproduksjon Høgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Levert
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2019Levert
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2019Levert
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2019Levert
Organisering av gåsejaktområderUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2019Levert
Kartlegging av storspove (sårbar) i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Levert
Kartlegging av lerkefalk i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Overvåkning av overvintrende vannfugl i BuskerudLarsen Naturundersøkelser Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Levert
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
supplerende fugleregistreringer, ValdresflyiKistefos Skogtjenester As Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning 8 mottakere2019Levert
Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 5 mottakere2019Levert
Effekter av klimastress på beiteplanter - 2019NIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Poster per side181 - 210 of 5085 items