Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kurs feltobduksjon ettersøkspersonellSKIEN KOMMUNE15 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
aldersregistrering og kohortanalyse av hjortAUSTRHEIM KOMMUNE Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Elgdiett i klimaendringHØGSKOLEN I INNLANDET Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Forvaltningsgrunnlag jerpeHØGSKOLEN I INNLANDET6 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Påbygning instruksjonsvideo gåsjakt: KYSTJAKT PÅ GNORGES BONDELAG75 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
aldersregistrering og kohortanalyse av hjortALVER KOMMUNE Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Villsvinet – skadedyr eller ressurs?HØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Søknad om vilttiltak 2021 – MIGRAPOPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak - beiteskader fra hjortNORGES BONDELAG290 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Etablering av viltmottak for hjolteviltSALTDAL KOMMUNENordland fylkeskommune2021Avslått
Management implications of roe deer movementsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Bukketelling på DalsidaTARANDUS AS Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Overvåking av viltovergang med viltkameraTRONDHEIM KOMMUNE80 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Innsamling av kjever på hjort for alder.Sveinung Idar Giske Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Arbeidsseminar om Fokusområder HardangerviddaSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTERMiljødirektoratet2021Avslått
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugleNORSK ORNITOLOGISK FORENING 3 mottakere2021Ikke behandlet
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugle MNORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Bestandsplanarbeid og åpning av rådyrjaktSALTDAL KOMMUNE25 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Genetiske undersøkelser paddeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltit MNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Tilskudd til drift av samarbeidsorgan.RENNEBU UTMARKSRÅD30 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNORSK ORNITOLOGISK FORENING4 mottakere2021Avslått, Avslått
Kompetanseheving kommunale viltforvatlere SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
spatial integrated population modelSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Kartlegging av jaktfalk i TrøndelagNORSK ORNITOLOGISK FORENING Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
SlaktekursSALTDAL KOMMUNE37 500Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Overvåking av vandrefalk i nordlige TrøndelagNORSK ORNITOLOGISK FORENING Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Overvåking av hønsehauk i Trøndelag (sør-delen)NORSK ORNITOLOGISK FORENING Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Slakte og parteringskursNJFF SØR-TRØNDELAG20 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
KvinneaktiviteterNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Poster per side181 - 210 of 4160 items