Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tv programKystjakt på grågås teksting til engelsk NORGES BONDELAG18 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Hvorfor er elgkalvene mindre? HØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNorge bondelag100 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
myrhauk, bestandsregistrering og overvåking 2022KISTEFOS SKOGTJENESTER AS50 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Vedlikehold av jaktterreng SJFF disponererSkodje jeger- og fiskerforening Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Grevling i Innlandet 2022-2023 HØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Grevling; bistand, reproduksjon og miljøgifterHØGSKOLEN I INNLANDET281 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
hønsehauk 2022, kartlegging i del av GjøvikKISTEFOS SKOGTJENESTER AS50 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøfugl i Innarsøyane naturreservatSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA42 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Mål og rettningslinjer hjortevilt Oppdal kommune Oppdal kommune5 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl.Kristian Elias Henriksen20 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Vinterfôring av elg 2022Oppdal kommune10 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Rådyr eller "by"dyr?UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE85 200Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging horndykker 2021 - 2022Naturvernforbundet i Buskerud Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
EttersøksseminarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Hønsehaukundersøkelser i Trøndelag 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Overvåking av fotråte hos villrein i RondaneRONDANE SØR VILLREINOMRÅDEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kartlegging av ærfugl sør av Muddvær, VegaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA70 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Kultivering for småvilt, jaktleder opplæringVAREGGA GRUNNEIGARLAG JAKT- OG BEITEFORENINGVestland fylkeskommune2022Avslått
Påvisning og dokumentasjon av gullsjakalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Avslått
Fellefangst på Mink og MårBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke realitetsbehandlet
Overgang til bestandplanområde/bestandplanarØYGARDEN KOMMUNE110 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Drift Dividalen FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS35 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Ugleprosjektet 2022NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI50 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Introjakt - Elgjakt for jenter.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF33 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Introjakt - elgjakt for ungdomNORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF40 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av oter i Norge - 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaBIRDLIFE NORGE 2 mottakere2022Ikke behandlet
Poster per side151 - 180 of 4650 items