Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Merking av villsvin - verktøy for forvaltningenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Videreføring av pilot villsvinmerking - verktøy foSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 0002 mottakere2023Innvilget som omsøkt, Avslått
Overføring til RovbaseBIRDLIFE NORGE AVD. OSLO OG AKERSHUS40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA94 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Overvåkning av småpattedyr, tårnfalk og haukugleNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Avslått
Kartlegging av hekkende hønsehaukBIRDLIFE NORGE AVD. OSLO OG AKERSHUS40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i NordlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Metodeutvikling mot mer effektiv uttesting av BdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA38 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA275 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Tilskudd til overvåkning av salamander STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA120 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
GrågåsundersøkelserSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Beregninger av gytebestand hos bufo bufoSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Uttesting av Ranid Herpesvirus- infeksjon hos frosSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA141 750Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Hønsehaukundersøkelser i Trøndelag 2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA93 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Tiltak mot svarelistet mink langs Reisaelva 2023REISA ELVELAG25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Tidligere kjente hubrolokaliteter i ØstfoldUTMARKSFORVALTNINGEN ASStatsforvalteren i Oslo og Viken2023Avslått
FellefangstNORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALANDStatsforvalteren i Rogaland2023Avslått
Elg i endringHØGSKOLEN I INNLANDET200 000Innlandet fylkeskommune2023Delvis innvilget
The Greylag Goose Tools Across BordersNORGES BONDELAGMiljødirektoratet2023Avslått
Overvåking av norske trekkfugler (Oslo og Viken)BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Overvåking av norske trekkfugler (Rogaland)BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Rogaland2023Levert
Overvåking av norske trekkfuglerBIRDLIFE NORGE25 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Delvis innvilget
Fysiologiske effekter hos hare på bruk av jakthundHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2023Avslått
Hare-Overvåkning-KlimaHØGSKOLEN I INNLANDET450 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Informasjons møter for effektiv gåsejaktNORGES BONDELAGStatsforvalteren i Trøndelag2023Avslått
Immigrasjonsruter av gullsjakal til NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Overvåking av gullsjakal i Troms/FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2023Avslått
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2023Avslått
Poster per side151 - 180 of 5097 items