Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Viltkart- oppdatere, kvalitetssikre, digitalisereRøros kommune 2 mottakere2013Levert
ViltkartKarmøy kommune25 000Statsforvalteren i Rogaland2018Delvis innvilget
Viltkameraovervåking av mulig villreintrekkSNØHETTA VILLREINUTVALG15 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Viltkameraer EVENES OG TJELDSUND BEITELAG30 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Viltkamera ØstafjellsNorsk institutt for naturforskning30 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Viltkamera til viltovervåkningMALVIK KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Viltkamera til formidlingSauherad Jeger- og Fiskerforening 2 mottakere2017Levert
Viltkamera i Rovviltregion 2Norsk institutt for naturforskning2 mottakere2015Avslått, Avslått
viltkamera hjortevilt og mindre rovviltNorsk institutt for naturforskning 7 mottakere2015Levert
Viltkamera - hjortevilt og mindre rovdyrNorsk institutt for naturforskning40 0007 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Viltgjerde til Voksenenga nærmiljøhageForeningen Voksenenga NærmiljøhageOslo fylkeskommune 2017Avslått
viltgjerde mot bjørnRadius Kirkenes ASFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Viltforvaltningsråd HelgelandNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland20 000Nordland fylkeskommune2016Innvilget som omsøkt
Viltforvaltningsbok - publisering open tilgangHøgskolen I Innlandet160 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
ViltforvaltningsbokHøgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Levert
Viltforvaltning i endringSanna Kaupang Sørum Miljødirektoratet2013Levert
Viltforvaltning for hjort i GISALVER KOMMUNEVestland fylkeskommune2023Avslått
Viltforum OrklandOrkland Kommune30 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Viltforsking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Viltforsking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning600 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Viltfôring mot viltulukker?Høgskolen i Hedmark16 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Viltfôring mot trafikkulukker 2015Høgskolen i Hedmark2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
viltforing - vilt bort fra vei (rv 3) og jernbaneTorunn Simengård Messelt 2 mottakere2016Levert
Viltfaglige seminarerVest-Agder fylkeskommune20 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Viltarbeid ved offentleg vegBygland kommune131 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
VILT VED KYSTENSABIMA9 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Vilt som næringUtmarksavdelinga Vest As60 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Vilt på SkogsøySotra og Øygarden jff Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Levert
Vilt- og fiskeseminar 2013NJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Vilt i og ved vann i Bergen kommuneBERGEN KOMMUNEVestland fylkeskommune2021Avslått
Poster per side151 - 180 of 5085 items