Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Viltforvaltningsbok - publisering open tilgangHøgskolen I Innlandet160 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
ViltforvaltningsbokHøgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Viltforvaltning i endringSanna Kaupang Sørum Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Viltforum OrklandOrkland Kommune30 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Viltforsking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning30 00010 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltforsking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning600 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Viltfôring mot viltulukker?Høgskolen i Hedmark16 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Viltfôring mot trafikkulukker 2015Høgskolen i Hedmark80 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
viltforing - vilt bort fra vei (rv 3) og jernbaneTorunn Simengård Messelt2 mottakere2016Avslått
ViltforingStraumsbukta GrunneierlagFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Viltfaglige seminarerVest-Agder fylkeskommune20 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Viltarbeid ved offentleg vegBygland kommune131 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
VILT VED KYSTENSABIMA9 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Vilt som næringUtmarksavdelinga Vest As60 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Vilt på SkogsøySotra og Øygarden jff Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Vilt- og fiskeseminar 2013NJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Vilt i og ved vann i Bergen kommuneBERGEN KOMMUNEVestland fylkeskommune2021Avslått
Villsvinprosjekt – NJFF 2020Norges Jeger Og Fiskerforbund185 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Villsvin-Kurs og informasjonNJFF Hedmark60 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
VillsvinforvaltningNORSKOG2 mottakere2018Avslått
Villsvinets økologi: spredning og habitatbrukStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Villsvinets økologi: spredning og habitatbrukStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Villsvinets økologi STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Villsvinets plass i ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Villsvinets arealbruk - verktøy for forvaltningenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Villsvinet – skadedyr eller ressurs?HØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Villsvin, Ny art i Hedmark- ettersøk og utdanning NJFF Hedmark Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Villsvin på grensenUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0007 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Villsvin- Kurs og informasjonNJFF Hedmark40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Villsvin- kunnskap om en ny art i NorgeNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Poster per side151 - 180 of 4650 items