Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
BeitetakseringSkaun Kommune150 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
BeitetakseringSkjåk kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Ikke behandlet
BeitetakseringÅseral kommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Beitetaksering i Midt-TelemarkMidt Telemark landbrukskontor25 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Beitetaksering re-takst Tranøy 2, våren 2015Lenvik kommune25 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Beitetakst og bearbeiding av dataEikern/Lågen Elgregion25 5002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Beitetilgang og skader i områder med lite skogbrukHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2019Avslått
Beitetrykk fra hjort på økologisk viktige treslag NNI Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Bekjempelse av mink NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Bekjempelse av mink i vernev. omr. for sjøfugl Kristiansund jeger og fiskerforening2 mottakere2015Avslått, Avslått
Bekjempelse av vilmink på prioriterte hekkeholmerKristiansand kommune, parkvesenet23 500Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Bekjempelse av vilmink på prioriterte hekkeholmer Kristiansand kommune, parkvesenet54 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Bekjemping av mink i Leka 2019Leka kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Bekjemping av svartlistet art: MinkDELP UTMARKSLAG SA5 200Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Bekjempning av svartlistet art: MinkOSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON52 000Oslo fylkeskommune 2021Innvilget som omsøkt
Beredskapsplan rovviltnordre land kommuneOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Best.forh.hos fiskeørn i Finnmark og gen.analyserNorsk Institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Bestand og bestandstetthet hos orrfugl i lyngheiNni Resources As66 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Bestander hos alpine dykkender i BuskerudNNIFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Bestandplan for Elg og Hjort i Lund KommuneTorbjørn Eike Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Bestandregistrering av beverOs kommune30 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Bestandseffekter av akutt oljesøl på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Bestandsestimering av hjort ved hjelp av dronerUNIVERSITETET I OSLO30 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA480 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina165 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Bestandsestimering,"hotspots" og CWD hos hjortedyrNorsk institutt for naturforskning500 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Bestandsforhold og genetiske analyser av fiskeørn Norsk Institutt for naturforskning2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Bestandsforhold og genetiske analyser av fiskeørn Norsk Institutt for naturforskning2 mottakere2016Avslått, Innvilget som omsøkt
Bestandsituasjon for dykkender på HardangerviddaNNI Resources AS Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Bestandskartlegging av bever - Røros og HoltålenRøros kommune40 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Poster per side151 - 180 of 4165 items