Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking og ringmerking av havørn i SunhordalandDag Brynjelsen2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Lokal otertetthet Vegaøyan VerdensarvområdeNorsk instituut for naturforskning350 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Fangst og GPS merking av ravn ved avfallsanleggStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2019Avslått, Avslått
Elgbeitetaksering Vorma Storsjøen elgregionJohan Bergerud40 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Opplæring av grunneiere og jegere i gåsejakt.Borge Jeger- Og Fiskerforening2 mottakere2019Avslått, Avslått
The unique, straight-lined adder of NorwayDag Dolmen2 mottakere2019Avslått, Avslått
MIGRAPOP - vårregistreringer av gjessNorsk institutt for naturforskning380 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Temakveld om rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Temakveld om elg og hjortJohan Bergerud2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
GOOSEHUNT -Overvåking av gjess i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning159 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Organisering av gåsejaktområderUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2019Ikke behandlet
prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus30 0002 mottakere2019Delvis innvilget
Hva gjør vi når det blir bråstopp i silofôring av Høgskolen I Innlandet200 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthengningerElgregionråd Øst 20 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kornkråke. Hekkeplasser og effekt av tapt areal. Christopher Reppe6 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av horndykker i nordlig del av TrøndelNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Rovviltforvaltning Øksnes Jeger og Fisk 2 mottakere2019Ikke behandlet
Minkfritt Brensholmen/Sommarøy utviklingslag20 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Beitetakst og bearbeiding av dataEikern/Lågen Elgregion25 5002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening240 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Horndykker i NordlandNorsk Ornitologisk Forening25 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening75 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget
Overvåking og ringmerking av havørn i HordalandKristian Elias Henriksen2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Elgen i FinnmarkNIBIO 2 mottakere2019Ikke behandlet
Rapport – Skogsfuglen i Fjella 1985-2018Finne Natur 2 mottakere2019Ikke behandlet
Vipeprosjektet i Aust-Agder 2019Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkRaptor Survey v/Odd Frydenlund Steen 2 mottakere2019Ikke behandlet
Vurdering av funksjonsområder for villreinVoss Kommune 2 mottakere2019Ikke behandlet
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2019Tore Veisetaune60 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side151 - 180 of 4160 items