Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kommunal forvaltningsplan gåsIndre Østfold Kommune45 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Innlegging av hønsehauklok. i Troms i RovbaseStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Avslått
Kartleggin av mytende grågås Vestland og RogalandStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina25 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Forvaltningsplan for gås i Ytre Østfold, ruleringNorges Bondelag20 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Villsvin i Hedmark-Kurs og informasjonNorges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark95 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt
Gås i ØstfoldStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Nordisk symposium om kongeørn 2020Norsk Ornitologisk Forening (nof), Avdeling Hedmark35 0002 mottakere2020Delvis innvilget
Om bruk av hund på jakt og Bedre utnytting av vil Natur, Plan Og Utvikling Baklid60 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfugl Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
VESTHJORTNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt
Telling av innlandshekkende måker i østre AgderNorsk Ornitologisk Forening Avd. Aust-agder2 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra Nordnorge Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Viltseminar 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter2 mottakere2020Avslått, Avslått
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening240 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening20 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Svarthalespove i Nord-Norge 2020Norsk Ornitologisk Forening30 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina35 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Vipeprosjektet i Aust-Agder 2020Norsk Ornitologisk Forening Avd. Aust-agder2 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNordre Øyeren Fuglestasjon60 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
MIGRAPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GOOSEHUNTStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina180 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Horndykker i NordlandNorsk Ornitologisk Forening25 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2020Statskog Sf35 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Skadd fuglNorsk Ornitologisk Forening (nof), Avdeling Hedmark15 0002 mottakere2020Delvis innvilget
Søknad om støtte til elgbeitetaksering i NordmarkaNordmarka Elgregion27 6252 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Prosjekt slagugleHøgskolen I Innlandet30 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Konsekvensvurdering av invasiv husspissmusNaturformidling van der Kooij2 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget
Elgforvaltning i kulturlandskap med stort pressJohan Bergerud2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av mytende gjess i Oslo og AkershusOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen15 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side151 - 180 of 5095 items