Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Helikoptertelling av elg - Kvænangen kommuneKVÆNANGEN KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Hønsehauken i Nord-Norge 2021NATURTJENESTER I NORD AS2 mottakere2021Avslått, Avslått
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson28 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Registrering av vandrefalk i Indre ØstfoldINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Aldersanalyse av elg i Østre ElgregionINDRE ØSTFOLD KOMMUNE20 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Lirypedemografi: Analyser av Hønsefuglportal-dataSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA600 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Byttedyr hos kongeørn: VideoovervåkingNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Bestandsestimering av hjort ved hjelp av dronerUNIVERSITETET I OSLO30 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak MNORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltakNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekysten (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING100 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNORSK ORNITOLOGISK FORENING75 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Kartlegging av horndykker i NordlandNORSK ORNITOLOGISK FORENING25 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
ElgbeiteregistreringRINDAL KOMMUNE20 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Vindkraft og flaggermusMICHAELSEN BIOMETRIKA ASMiljødirektoratet2021Avslått
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNORGES BONDELAG107 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bruk av drone til kartlegging av ærfuglSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAVestland fylkeskommune2021Avslått
Temakvelder 2021MÅLSELV KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Forvaltning av hjort i VestlandNORGES BONDELAG110 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Søknad om vilttiltak 2021 – GOOSEHUNTSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Elgbeiteregistrering i Vestmarka, VikenLIER KOMMUNE65 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNORGES BONDELAG Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Hvilken innvirkning har ulven på verdien av jakt?HØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND110 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Hekkesuksess hos kongeørn i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2021Ikke behandlet
Poster per side151 - 180 of 4160 items