Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kurs i feller og fellefangstNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Viltseminar Hordaland 2013Sogn og Fjordane Skogeigarlag Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Overvaking av havørn i Sogn og FjordaneNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
GåsejaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
RevejaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening 12 mottakere2013Ikke behandlet
Arrangementsstøtte - rypeseminar i OpplandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Ikke behandlet
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og vinterområder for boltitNorsk Ornitologisk Forening 6 mottakere2013Ikke behandlet
Overvåkning av utvalgte storfuglleiker i KongsbergSweco Norge AS Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Rådyr som byttedyrNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2013Ikke behandlet
Rødlistearter- overvåking kjente hekkelokaliteterRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
FoU-villreinens arealbruk i KnutshøNorsk Villreinsenter Nord 3 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser på ØstlandetNorsk institutt for naturforskning 9 mottakere2013Ikke behandlet
Rådyr Norderhov utmarkslagRoy Ørpen Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Storviltjaktkurs med fadderordningNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Bestandsøkologiske studier av smålom og storlomNNI Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Stedtrohet, habiatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 12 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av sjøfugl i reservatoum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Slaktekurs - hjorteviltProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Pilotprosjekt trekk hos flaggermusMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Vidaregåande kurs ettersøk og fagdag ettersøkNJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Handbok i praktisk hjorteforvaltingStiftelsen Norsk Hjortesenter 5 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende svarthalespove i TromsNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Levende kyst, skog og høyfjellNaturvernforbundet Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Jaktforvaltning i Norge og DanmarkNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Bestandsovervaking - Havørn - Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Kartlegging av trekkende trollflaggermusStrix miljøutredning Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Poster per side151 - 180 of 4647 items