Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Lokalitetsovervåkning storfuglleikSweco Norge ASAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
FoU-villreinens arealbruk i KnutshøNorsk Villreinsenter Nord 3 mottakere2013Ikke behandlet
Dagsseminar om små rovviltNJFF-Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kartlegging for forvaltning av bever - Klæbu Klæbu kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
FjellrypeprosjektPål Fossland Moa Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)100 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Villmarksleir i Øst og Vest FinnmarkNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Revidering av viltkartverket i Tydal kommuneTydal kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Jegerprøveinstruktør kursNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Hubro og kraftforsyning på Solværøyene, Lurøy kommNorsk institutt for naturforskning300 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Jegerseminar storviltProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Fluefiskekurs for kvinner og ungdomNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Detaljerte studier av ringtrostens trekkmønstreUniversitetet i Bergen, UiB Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Småviltjakt førstegangsjegereNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Diverse naturforvaltningstiltakSabimaMiljødirektoratet2013Avslått
RevejaktkursNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Registrering av beverlokaliteter - Rinna og AuggaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
JaktlederkursNJFF-Troms13 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Skyttercamp NeidenNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Slaktekurs - hjorteviltProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
JaktlederkursNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Minkfangst i skjærgården i VestfoldNorges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold20 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Kurs i mårfangstNorges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold12 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Opplæringsjakt på elg og rådyr Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Havørnas arealbruk i innlandsområder i NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Handbok i praktisk hjorteforvaltingStiftelsen Norsk Hjortesenter5 mottakere2013Avslått
Reduksjon i elgpåkjørsler vinteren 2012/2013Stor-Elvdal Grunneierforening Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Viltsporregistrering i fbm sporing av store rovdyrNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Forprosjekt: oppdatering av kommunens viltkartAlvdal kommune v/ landbruk og miljø Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)15 00010 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Poster per side151 - 180 of 4650 items