Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot trafikkulykker - foring avØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
FoU- villreinens arealbruk i KnutshøNorsk Villreinsenter Nord 3 mottakere2013Ikke behandlet
Rådyr Norderhov utmarkslagRoy Ørpen Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Ikke behandlet
BeverjaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Skyte opplæring av nye unge storviltjeger 16 År.+ Torridal Skytterlag V/ Arne Brøvig 2 mottakere2013Ikke behandlet
Jegerseminar storviltProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Prosjekt på jaktfalk og vandrefalk i NordlandStatskog Fjelltjenesten 2 mottakere2013Ikke behandlet
Fellefangst for ungdom i FylketNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Overvåking av hubroNorsk Ornitologisk Forening 2 mottakere2013Ikke behandlet
SeljaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Ettersøksdommere, videre oppdatering Norges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Hønsefuglportalen – Søknad DN og fylkeskommunerNorsk institutt for naturforskning 6 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av hekkende hønsehaukNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Bestandsstudier av alpine dykkender i NordlandNNI Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Kartlegging av sjøfugl i reservatoum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Slaktekurs - hjorteviltProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Pilotprosjekt trekk hos flaggermusMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende svarthalespove i TromsNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Levende kyst, skog og høyfjellNaturvernforbundet Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Bestandsovervaking - Havørn - Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Sør-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Rødlistearter- overvåking kjente hekkelokaliteterRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
GOOSEHUNTNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Taksering av hønsefugl NJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og vinterområder for boltitNorsk Ornitologisk Forening 6 mottakere2013Ikke behandlet
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinnmarkNOF avdeling Troms Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2013Ikke behandlet
Småviltjakt førstegangsjegereNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Poster per side151 - 180 of 4608 items