Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinnmarkNOF avdeling TromsFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Habitatbruk, prod & næring hos kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Reinsdyr og lineære inngrepInstitutt for Naturforvaltning, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap5 mottakere2013Avslått
Genetisk overvåking av jaktfalk i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått, Avslått
Kartlegging av oterfallvilt i ulike deler av NorgeNorsk instituut for naturforskning12 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Habitatvalg hos rovfugler basert på jaktsuksess Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Bestander hos alpine dykkender i BuskerudNNIFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
RØDREVEN: EN GENERALIST PÅ FREMMARSJHögskolan i Hedmark140 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)100 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Driftsplan for småvilt i Åfjord statsallmenningLasse Frost Eriksen6 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap6 0004 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap12 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Bedre jakt på hjortevilt - nå rettet mot rådyrjaktNorges Jeger- og Fiskerforbund395 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Lokal beredskap for overvåking av mårhundNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
Forprosjekt kunnskapssenterNorsk Elgsenter ASMiljødirektoratet2013Avslått
Arrangementsstøtte - rypeseminar i OpplandNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått
Hønsefuglportalen – Søknad DN og fylkeskommunerNorsk institutt for naturforskning200 0006 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Handbok i praktisk hjorteforvaltingStiftelsen Norsk Hjortesenter5 mottakere2013Avslått
Kartl. Jaktfalk Buskerud 2013Naturvernforbundet i Buskerud10 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Fugletreff Buskerud 2013Naturvernforbundet i BuskerudFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Vinterofring av rådyrKonnerud Jeger og Fiskeforening2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Viltsporregistrering i fbm sporing av store rovdyrNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Opplæringsjakt på elg og rådyr Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Viltkamera ØstafjellsNorsk institutt for naturforskning30 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Bedre jakt i BuskerudNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Viltseminar Rogaland 2013Sogn og Fjordane SkogeigarlagStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2013Avslått
Vipeprosjektet-kartlegging og formidlingNaturvernforbundet i Rogaland30 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland14 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Gåse- og svanetellingerNOF avdeling Rogaland25 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Poster per side151 - 180 of 4165 items