Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkBANGJORD20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBANGJORD20 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
UAV for kartlegging elgbestand Bardu/Salangen Bardu kommune26 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av aldersfordeling av hjortBergen kommune50 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Prøvetaging av hjort i BergenBergen kommune30 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging av viltet og dets leveområderBergen kommune35 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Vilt i og ved vann i Bergen kommuneBERGEN KOMMUNEVestland fylkeskommune2021Avslått
MinkprosjektetBergen kommune bymiljøetatenHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Jenter og jaktBERGENS JÆGER- OG FISKERFORENINGVestland fylkeskommune2022Avslått
Jakt for jenter i BJFBERGENS JÆGER- OG FISKERFORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Krykkjehotell i BerlevågBerlevåg Kommune110 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Informasjon-/vernetiltak jaktfalken Veines KongsfjBerlevåg og Båtsfjord ReiselivsforumFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
VERN AV HEKKEOMRÅDE FOR RØDNEBBTERNE VEINESBerlevåg og Båtsfjord ReiselivsforumFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Observasjonshus jaktfalk Veines i KongsfjordBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Observasjonshus jaktfalk Veines i KongsfjordBerlevåg Reiselivsforum20 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Skogtynning på tidligere spillplasser mv.Bernt Johannes Bertelsen20 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Rovfuglprosjekt i HordalandBirdLife Hordaland30 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Sikring av 50 års unik dataserie på havørn i NorgeBIRDLIFE NORGE90 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (S)BIRDLIFE NORGE10 00010 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE 4 mottakere2022Levert
VipeprosjektetBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Sporing av steinvender, temmincksnipe, svømmesnipeBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Sporing steinvender, svømmesnipe, temmincksnipe MBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonBIRDLIFE NORGE95 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaBIRDLIFE NORGE40 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av norske trekkfuglerBIRDLIFE NORGE6 0008 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Dvergmåke kartlegging og ringmerkingBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseBIRDLIFE NORGE6 mottakere2022Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Poster per side151 - 180 of 4578 items