Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBangjord20 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkBANGJORD20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBANGJORD20 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
UAV for kartlegging elgbestand Bardu/Salangen Bardu kommune26 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av aldersfordeling av hjortBergen kommune50 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Prøvetaging av hjort i BergenBergen kommune30 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging av viltet og dets leveområderBergen kommune35 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Vilt i og ved vann i Bergen kommuneBERGEN KOMMUNEVestland fylkeskommune2021Avslått
MinkprosjektetBergen kommune bymiljøetatenHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Jenter og jaktBERGENS JÆGER- OG FISKERFORENING Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Jakt for jenter i BJFBERGENS JÆGER- OG FISKERFORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Krykkjehotell i BerlevågBerlevåg Kommune110 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
VERN AV HEKKEOMRÅDE FOR RØDNEBBTERNE VEINESBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Informasjon-/vernetiltak jaktfalken Veines KongsfjBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Observasjonshus jaktfalk Veines i KongsfjordBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum15 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Observasjonshus jaktfalk Veines i KongsfjordBerlevåg Reiselivsforum20 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Skogtynning på tidligere spillplasser mv.Bernt Johannes Bertelsen20 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Overvåking Hvitryggspett Tinn/NotoddenBioFokus Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Rovfuglprosjekt i HordalandBirdLife Hordaland Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
VipeprosjektetBIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Sporing av steinvender, temmincksnipe, svømmesnipeBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Sporing steinvender, svømmesnipe, temmincksnipe MBIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Agder2022Ikke behandlet
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaBIRDLIFE NORGE 2 mottakere2022Ikke behandlet
Overvåking av norske trekkfuglerBIRDLIFE NORGE 8 mottakere2022Ikke behandlet
Dvergmåke kartlegging og ringmerkingBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseBIRDLIFE NORGE 6 mottakere2022Ikke behandlet
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugleBIRDLIFE NORGE 3 mottakere2022Ikke behandlet
Bestandsutvikling og trekk hos lappspurvBIRDLIFE NORGE 7 mottakere2022Ikke behandlet
Poster per side151 - 180 of 4608 items