Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fallviltundersøkelser - freda arter 2021VETERINÆRINSTITUTTET400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Rødrevens demografi – effekter av jakt i LierneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina400 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Telemetristudie av rødrev - 2018Morten Odden400 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Telemetribasert studie av rødrevMorten Odden400 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa400 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa400 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Bedre jakt på hjortevilt - nå rettet mot rådyrjaktNorges Jeger- og Fiskerforbund395 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Effekten av skremsel på overlevelse av rådyrkjeNorges Jeger- og Fiskerforbund390 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Rekruttering til jakt - undersøkelse NORGES JEGER OG FISKERFORBUND380 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
MIGRAPOP - vårregistreringer av gjessNorsk institutt for naturforskning380 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Lirypetelemetri i Lierne - tilleggssøknad 2018Norsk institutt for naturforskning377 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Rødrevens demografi – effekter av jakt - ÅR 2STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA375 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening357 373Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Mårprosjektet 2021-2022HØGSKOLEN I INNLANDET350 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Brukerkurs i HjorteviltregisteretNATURDATA AS350 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Evaluering av stress for hare jaget av hundHøgskolen I Innlandet350 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Fallviltundersøkelser - freda arter 2020Veterinærinstituttet350 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Lokal otertetthet Vegaøyan VerdensarvområdeNorsk instituut for naturforskning350 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forekomst av muse- og rottegift hos rødrevNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)350 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Fallviltundersøkelser - freda arter 2019Veterinærinstituttet350 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Smågnagerpopulasjon i Trøndelag over 30 årNord universitet350 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Flaggermus i Sør-NorgeMichaelsen Biometrika AS350 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Dyreposisjoner utvikling 2017Norsk institutt for naturforskning350 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Forekomst av måker i byer og tettbygde strøkNorsk institutt for naturforskning350 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Forekomst av måker i byer og tettbygde strøkNorsk institutt for naturforskning350 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Telemetribasert studie av rødrevMorten Odden350 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Telemetristudie av rødrevMorten Odden350 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
App for smarttelefoner som gjenkjenner fuglesangablemagic as350 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør350 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Hjorten i Nordfjella - del 2Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi346 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Poster per side151 - 180 of 4608 items