Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Feltoppsyn og oppsyn villreinjaktFlaten Jan-ove Miljødirektoratet2020Levert
Kartlegging av havørn i Vestfold og TelemarkJan Erik Tangen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Tilskudd til minkfeller rundt Myre i Øksnes Tommy Jenssen Statsforvalteren i Nordland2019Levert
Regionalt villreinprosjektStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2019Levert
Blybelastning hos skandinaviske bjørnerHøgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Levert
Byttedyrhåndtering på reiret til vandrefalkenMari Louise Smith 3 mottakere2019Levert
Forskning og overvåking av kongeørnNorsk Institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Levert
TESTAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Effekter av vindkraftverk på flaggermusNMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ORG.NR : 969 159 570 MVA Miljødirektoratet2019Levert
ForvaltningsarbeidNorefjell-Reinsjøfjell Villreinutvalg Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Levert
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU Miljødirektoratet2019Levert
Samling jakthundeiereNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Genetisk diversitet og struktur hos kongeørnNorsk institutt for naturforskning (NINA) Miljødirektoratet2019Levert
Opplæringsjakt hjorteviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Utredning leie av jaktterreng på SunnmmøreNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Gjess som utfordring og ressurs Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2019Levert
Leie jaktterreng i Kristiansund kommuneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Opplæringsjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Produksjon og utgivelse av medlemsbladNorsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Levert
Rødlistede alpine dykkender, fisk og bunndyrNni Resources As Miljødirektoratet2019Levert
Predasjon og sykdom på villrein i RondaneRondane Sør villreinutvalg Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
GPS-merking villrein HV&NF, ferdsel HVNorsk Villreinsenter Sør 3 mottakere2019Levert
Lirypas økologi i et skiftende klima 2.0Norsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Levert
Mineralstatus hos villreinNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Levert
Oterpredasjon på laks og sjøørretNorsk instituut for naturforskning Miljødirektoratet2019Levert
Jaktlaboratorium SvanøySTIFTELSEN NORSK HJORTESENTER Miljødirektoratet2019Levert
Seminar om viltpåkøyringarStiftelsen Norsk Hjortesenter Miljødirektoratet2019Levert
Bekjempelse av mink NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Poster per side151 - 180 of 5095 items