Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Rådyr eller "by"dyr?UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE85 200Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av ærfugl sør av Muddvær, VegaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA70 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Ugleprosjektet 2022NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI50 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Introjakt - Elgjakt for jenter.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF33 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Introjakt - elgjakt for ungdomNORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF40 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av oter i Norge - 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDET290 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Fallviltundersøkelser - freda arter 2022VETERINÆRINSTITUTTET350 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
KvinneaktiviteterNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND20 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Management implications of roe deer movementsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av kornkråke (VU) i Østre Toten kommuneNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND16 500Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Bondelagets gåseprosjektNORGES BONDELAG920 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND40 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Videreutvikling biobankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA154 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Pilot villsvinmerking - verktøy for forvaltningenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA171 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Hvitkinngås og skadefelling: utprøving av tiltakSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG40 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av vierspurv (CR) i tidligere OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND15 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Forprosjekt, Ressurssenter småviltLIERNE NASJONALPARKSENTER IKS50 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av truete fuglearter på DovrefjellMILJØFAGLIG UTREDNING AS52 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Overvaking av havørn i VestlandBIRDLIFE NORGE30 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA350 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Questioning Bycatch - Impacts STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND110 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Elgbeitekartlegging Namsskogan kommuneNAMSSKOGAN KOMMUNE75 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBABIRDLIFE NORGE32 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av hvitkinngås på våren MBIRDLIFE NORGE100 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Registrering av spillplasser for tiurSØR-FRON KOMMUNE30 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Poster per side151 - 180 of 4650 items