Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bestandsdata fra JærenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Statsforvalteren i Rogaland2022Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i NordlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA26 500Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Hekkende vadefugler langs VarangerfjordenUNIVERSITETET I BERGEN15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Elgmerking i Stabbursdalen og AnarjohkaNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMITroms og Finnmark fylkeskommune2022Avslått
Tiltak mot svartelistet mink langs Reisaelva REISA ELVELAG25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Modell for småviltforvaltningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE50 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Brusand fuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALANDStatsforvalteren i Rogaland2022Avslått
Er livet i Bergen bedre enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Levert
Er måkelivet bedre i Oslo enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Skadefelling gåsNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Fjellryper HØGSKOLEN I INNLANDET380 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Er måkelivet bedre i byen enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Bevegelser til urbane måker i BergenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Levert
En gang urban alltid urban måke? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Urbane måker - hvorfor er de i byen om vinteren? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Pink-footed goose(Tv program) NORGES BONDELAG70 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kartlegging av bever i Steinkjer kommuneSTEINKJER KOMMUNE60 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudBjørn Harald Larsen Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Gåse- og svanetellingerNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland30 000Statsforvalteren i Rogaland2022Innvilget som omsøkt
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2022Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørnNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland25 000Statsforvalteren i Rogaland2022Innvilget som omsøkt
Flaggermus i Trøndelag 2022 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH35 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Går det bedre for ungene til bynære måker? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Tv programKystjakt på grågås teksting til engelsk NORGES BONDELAG18 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Hvorfor er elgkalvene mindre? HØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNorge bondelag100 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
myrhauk, bestandsregistrering og overvåking 2022KISTEFOS SKOGTJENESTER AS50 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Vedlikehold av jaktterreng SJFF disponererSkodje jeger- og fiskerforening Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Poster per side121 - 150 of 4578 items