Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bedre ettersøk av rådyr - videreføringNorges Jeger- Og Fiskeforbund BuskerudViken fylkeskommune2020Avslått
Bedre ettersøk av rådyr - videreføringNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud100 000Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Bedre Ettersøk av skadet hjorteviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud 2 mottakere2016Ikke behandlet
Bedre hjorteviljakt i Hedmark 2014NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Bedre hjorteviltjakt 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK120 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Bedre hjorteviltjakt i HedmarkNJFF Hedmark80 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Bedre hjorteviltjakt i HedmarkNJFF Hedmark50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Bedre hjorteviltjakt i Hedmark 2013NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Bedre hjorteviltjakt i Hedmark 2016NJFF Hedmark50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Bedre hjorteviltjakt i Hedmark 2018NJFF Hedmark80 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Bedre hjorteviltjakt i Hedmark 2019NJFF Hedmark80 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Bedre hjorteviltjakt i Hedmark 2020Norges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark103 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Bedre jakt i BuskerudNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Bedre jakt på gjess og andefuglNorges Jeger- og Fiskerforbund85 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Bedre jakt på hjortevilt - nå rettet mot rådyrjaktNorges Jeger- og Fiskerforbund395 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Bedre jakt seminar Buskerud Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Bedre rovdyrsporingNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Bedre RovviltsporingNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud 2 mottakere2016Ikke behandlet
Bedre rådyrjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Bedre villreinjakttilbud til folketKvikne Utmarksråd Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Bedret ettersøk etter skadet hjorteviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Behandling slakteavfall hjorteviltjakt Stange kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Beitekartlegging med fjernanalyse, villreinVest-Jotunheimen villreinutvalMiljødirektoratet2016Avslått
Beitekartlegging med fjernanalyse, villreinVest-Jotunheimen villreinutval40 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Beitekartlegging SnøhettaSnøhetta VillreinutvalgMiljødirektoratet2020Avslått
Beitekartlegging villrein, Sogn og Fjordane, del 1Vest-Jotunheimen villreinutvalMiljødirektoratet2017Avslått
Beiteomfanget fra grågås i utmark og på innmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Beiteregistrering elgVikna Utmarksråd Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Beiteressurser ElgHøgskolen i Hedmark30 0004 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Beiterykkundersøkelser hjortevilt i Stange kommuneStange kommune Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Poster per side121 - 150 of 4165 items