Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellFylkesmannen I Agder50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kommunal forvaltningsplan gåsIndre Østfold Kommune45 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Innlegging av hønsehauklok. i Troms i RovbaseStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Avslått
Kartleggin av mytende grågås Vestland og RogalandStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina25 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Uttesting av best egnede metode(r) for påvisning aStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Forvaltningsplan for gås i Ytre Østfold, ruleringNorges Bondelag20 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Villsvin i Hedmark-Kurs og informasjonNorges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark95 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt
Gås i ØstfoldStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Nordisk symposium om kongeørn 2020Norsk Ornitologisk Forening (nof), Avdeling Hedmark35 0002 mottakere2020Delvis innvilget
Om bruk av hund på jakt og Bedre utnytting av vil Natur, Plan Og Utvikling Baklid60 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
VESTHJORTNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt
Telling av innlandshekkende måker i østre AgderNorsk Ornitologisk Forening Avd. Aust-agder2 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening50 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening20 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Svarthalespove i Nord-Norge 2020Norsk Ornitologisk Forening30 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina60 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Vipeprosjektet i Aust-Agder 2020Norsk Ornitologisk Forening Avd. Aust-agder2 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNordre Øyeren Fuglestasjon60 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
MIGRAPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GOOSEHUNTStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina175 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Horndykker i NordlandNorsk Ornitologisk Forening25 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2020Statskog Sf75 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Skadd fuglNorsk Ornitologisk Forening (nof), Avdeling Hedmark15 0002 mottakere2020Delvis innvilget
Søknad om støtte til elgbeitetaksering i NordmarkaNordmarka Elgregion27 6252 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Prosjekt slagugleHøgskolen I Innlandet30 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Konsekvensvurdering av invasiv husspissmusNaturformidling van der Kooij2 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget
ForvaltningsarbeidNorefjell-Reinsjøfjell Villreinutvalg2 mottakere2019Ikke realitetsbehandlet
Elgforvaltning i kulturlandskap med stort pressJohan Bergerud40 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Kartlegging av mytende gjess i Oslo og AkershusOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen15 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side121 - 150 of 4165 items