Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
økt andel bestandsplanUTMARKSAVDELINGA VEST AS85 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Moose in a Changing ClimateHØGSKOLEN I INNLANDET2 mottakere2021Avslått, Avslått
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 0002 mottakere2021Delvis innvilget
Hønsehauken i Nord-Norge 2021NATURTJENESTER I NORD AS2 mottakere2021Avslått, Avslått
Kartlegging av horndykker i NordlandNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Diett hos hubro ved vindkraftanleggNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
C14-datering av bein fra byttedyr hos hubroNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaNORSK ORNITOLOGISK FORENING40 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Svarthalespove i Nord-NorgeNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Hønsehauken i skog- og kulturlandskap 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI30 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Jakt og SkyteskoleBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENING2 mottakere2021Avslått, Avslått
Grunneierbasert villsvinforvaltningNORSKOG100 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
DNA-basert overvåking av fiskeørnSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2 mottakere2021Avslått
Registreringer av bever i Gran og LunnerDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS30 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2021Levert
Opplæringsjakt i skolenFOROLLHOGNA VILLREINVALD2 mottakere2021Avslått, Innvilget som omsøkt
Norsk viltsykehusNORSK VILTSYKEHUS2 mottakere2021Avslått, Avslått
Termografisk drone i viltforvaltningenGUSTAVSEN NATURANALYSER2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Brukertest av varslingssystem i bil om elgfareGjøril B Fjeldstad2 6582 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
JegerskolenAlta Jeger Og Fiskerforening67 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
Overvåkning av kalvingstidspunkt i ForollhognaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Havørn reetablering i østre AgderMorten Erichsen2 mottakere2020Avslått, Avslått
Kartlegging av gjess i Oslo og AkershusOslo Kommune Bymiljøetaten35 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Avslått
Overvåking av havørn på Nord-VestlandetNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Lokal otertetthet VegaøyanVerdensarvområdeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kullvandring hos storfuglNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi100 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hønsehauken i skog-og kulturlandskap 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi45 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av fiskeørnStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina 2 mottakere2020Levert
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararStiftelsen Norsk Villreinsenter 2 mottakere2020Levert
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellFylkesmannen I Agder50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Poster per side121 - 150 of 5086 items