Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hønsehauken i skog- og kulturlandskap 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI45 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Jakt og SkyteskoleBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENING2 mottakere2021Avslått, Avslått
Grunneierbasert villsvinforvaltningNORSKOG300 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av fiskeørnSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2 mottakere2021Avslått
Registreringer av bever i Gran og LunnerDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS45 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2021Ikke behandlet
Opplæringsjakt i skolenFOROLLHOGNA VILLREINVALD15 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått
Norsk viltsykehusNORSK VILTSYKEHUS2 mottakere2021Avslått, Avslått
Termografisk drone i viltforvaltningenGUSTAVSEN NATURANALYSER2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Brukertest av varslingssystem i bil om elgfareGjøril B Fjeldstad2 6582 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
JegerskolenAlta Jeger Og Fiskerforening2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Overvåkning av kalvingstidspunkt i ForollhognaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
Havørn reetablering i østre AgderMorten Erichsen2 mottakere2020Avslått, Avslått
Kartlegging av gjess i Oslo og AkershusOslo Kommune Bymiljøetaten2 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt
Overvåking av havørn på Nord-VestlandetNorsk Ornitologisk Forening35 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
Lokal otertetthet VegaøyanVerdensarvområdeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kullvandring hos storfuglNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi100 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hønsehauken i skog-og kulturlandskap 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi30 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av fiskeørnStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararStiftelsen Norsk Villreinsenter 2 mottakere2020Ikke behandlet
Kartlegging av paddelokaliteterStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Genetiske undersøkelser av frosk, padde og salamanStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellFylkesmannen I Agder25 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Kommunal forvaltningsplan gåsIndre Østfold Kommune15 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Innlegging av hønsehauklok. i Troms i RovbaseStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Avslått
Kartleggin av mytende grågås Vestland og RogalandStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina20 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Uttesting av best egnede metode(r) for påvisning aStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Forvaltningsplan for gås i Ytre Østfold, ruleringNorges Bondelag20 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Villsvin i Hedmark-Kurs og informasjonNorges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark95 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt
Gås i ØstfoldStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina40 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
Poster per side121 - 150 of 4650 items