Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Status og kunnskapsevaluering for Svartand (SF)BIRDLIFE NORGE 3 mottakere2023Levert
Elgen i Troms 2023-2028STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Overvåking av hekkende hvitkinngåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA8 800Statsforvalteren i Rogaland2023Innvilget som omsøkt
Elgens varierende bestandskondisjon i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Effekter av kvotefri kalvefelling i 75 kommunerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA85 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Effekter av kvotefri kalvefelling i 75 kommunerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2023Levert
Rødrevprosjektet-EvenstadHØGSKOLEN I INNLANDET400 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Grong Storvald HjorteviltARNE-OLAV AUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Jakttid og jaktuttak hos hjortSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2023STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER1 400 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 5 mottakere2023Levert
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Merking HS-linjer SætreSTRYN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestland2023Levert
Rebooting roe deer research.STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2023Levert
Innlegging hekkelokaliteter fiskeørn i RovbaseNATURVERNFORBUNDET I ØVRE EIKER11 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
Byttedyr hos kongeørn: VideoovervåkingNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)30 000Statsforvalteren i Innlandet2023Delvis innvilget
Opplysningsskilter om løshund og vannfuglBIRDLIFE NORGE AVD. OSLO OG AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2023Avslått
Merking av villsvin - verktøy for forvaltningenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2023Levert
Videreføring av pilot villsvinmerking - verktøy foSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2 mottakere2023Avslått, Innvilget som omsøkt
Overføring til RovbaseBIRDLIFE NORGE AVD. OSLO OG AKERSHUS40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA94 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Overvåkning av småpattedyr, tårnfalk og haukugleNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Levert
Kartlegging av hekkende hønsehaukBIRDLIFE NORGE AVD. OSLO OG AKERSHUS40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i NordlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Metodeutvikling mot mer effektiv uttesting av BdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Levert
Halsmerking av grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2023Levert
Tilskudd til overvåkning av salamander STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA120 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Poster per side121 - 150 of 5086 items