Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hekkende vadefugler langs VarangerfjordenUNIVERSITETET I BERGEN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Elgmerking i Stabbursdalen og AnarjohkaNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Tiltak mot svartelistet mink langs Reisaelva REISA ELVELAG Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Modell for småviltforvaltningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE50 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Brusand fuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Er livet i Bergen bedre enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Er måkelivet bedre i Oslo enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Skadefelling gåsNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Vipe - koordinering av prosjekter i RogalandNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Fjellryper HØGSKOLEN I INNLANDET380 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Er måkelivet bedre i byen enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Bevegelser til urbane måker i Oslo og VikenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke realitetsbehandlet
Bevegelser til urbane måker i BergenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
En gang urban alltid urban måke? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Urbane måker - hvorfor er de i byen om vinteren? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kunstige hekkeplasser for sandsvaleNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Pink-footed goose(Tv program) NORGES BONDELAG70 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kartlegging av bever i Steinkjer kommuneSTEINKJER KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudBjørn Harald Larsen Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Gåse- og svanetellingerNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Prosjekt havørnNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Flaggermus i Trøndelag 2022 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH35 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Går det bedre for ungene til bynære måker? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Tv programKystjakt på grågås teksting til engelsk NORGES BONDELAG18 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Hvorfor er elgkalvene mindre? HØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNorge bondelag100 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
myrhauk, bestandsregistrering og overvåking 2022KISTEFOS SKOGTJENESTER AS50 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Vedlikehold av jaktterreng SJFF disponererSkodje jeger- og fiskerforening Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side121 - 150 of 4645 items