Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av trekk og vinterområder for boltitNorsk Ornitologisk Forening6 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Satellittmerking av fiskeørn i ØstfoldRune Aae30 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Internasjonal statusrapport for RinggåsAarhus UniversitetMiljødirektoratet2013Avslått
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderNorsk Ornitologisk Forening35 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Byttedyrvalg hos kongeørn (Aquila chrysaetos) Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2013Avslått
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening1 199 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening402 936Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening357 373Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Diverse naturforvaltningstiltakSabimaMiljødirektoratet2013Avslått
Grågåsundersøkelser på ØstlandetNorsk institutt for naturforskning15 0009 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Jaktkurs KanadagåsNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Avslått
Huskatters påvirkning på ulike viltarterNorsk institutt for naturforskning45 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av hubro i OANorsk Ornitologisk Forening20 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Effektive løsninger til skade fra beverdemningerNorsk institutt for naturforskning13 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)15 00010 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Oppdatering tiurleiker i NaturbasenHalden kommune30 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2013Marker kommune54 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i HordalandNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått
Fôring av hjortevilt - ei kunnskapsoversiktHøgskolen i Hedmark17 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Gaupetaksering sesongen 2013 - 2014Norges Jeger- og Fiskerforbund1 150 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått
Foring av elg for å hindre trafikkskaderoslo kommune56 000Oslo fylkeskommune 2013Innvilget som omsøkt
Snøuglas best.forh, vandr.mønster & habitatvalgNorsk Institutt for naturforskning10 00012 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening10 00012 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening20 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Observasjonshus jaktfalk Veines i KongsfjordBerlevåg Reiselivsforum20 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Habitatvalg hos rovfugler basert på jaktsuksess Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet25 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Utprøving av viltkamera for registrering av bjørkeNaturformidling van der KooijFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Avslått
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinnmarkNOF avdeling TromsFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Poster per side121 - 150 of 4578 items