Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening16 mottakere2013Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser på ØstlandetNorsk institutt for naturforskning15 0009 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av hubro i OANorsk Ornitologisk Forening20 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Bokprosjektet "Sjeldne fugler i Norge"Norsk Ornitologisk Forening10 00019 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Viltkamera ØstafjellsNorsk institutt for naturforskning40 0003 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Snøuglas best.forh, vandr.mønster & habitatvalgNorsk Institutt for naturforskning15 00012 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Villrein-Områdebruk-Randsonene i RondaneNord-Fron kommune60 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Kartlegging av spissmus- og smågn.arter i OpplandRandsfjordmuseene40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Effektive løsninger til skade fra beverdemningerNorsk institutt for naturforskning100 00013 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)10 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Lærende elgforvaltning i Follo vestFrogn kommuneAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Kartlegging av oterfallvilt i ulike deler av NorgeNorsk instituut for naturforskning12 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Viltsporregistrering i fbm sporing av store rovdyrNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Opplæringsjakt på elg og rådyr Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap6 0004 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap12 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Arrangementsstøtte - rypeseminar i OpplandNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått
Vilt- og fiskeseminar 2013NJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugle NTNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Detaljerte studier av ringtrostens trekkmønstreUniversitetet i Bergen, UiB Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Overvåkning av utvalgte orrfuglleik lokaliteterGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
FoU-villreinens arealbruk i KnutshøNorsk Villreinsenter Nord 3 mottakere2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av jaktfalk i grensefjellenUlla Falkdalen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Viltkart- oppdatere, kvalitetssikre, digitalisereRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
JaktlederkursNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Prosjekt forvaltning av hjortebestandHornindal kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Forvaltningsplaner for grågås i Ørland/BjugnLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Bestandstudier av storlom i HordalandNNI Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Revidering av viltkartverket i Tydal kommuneTydal kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Poster per side121 - 150 of 4608 items