Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hjort 2013Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2013Ikke behandlet
Gåsekonferanse; formidling og implementeringNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Kartlegging for forvaltning av bever - Klæbu Klæbu kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Skyte opplæring av nye unge storviltjeger 16 År.+ Torridal Skytterlag V/ Arne Brøvig 2 mottakere2013Ikke behandlet
Overnattende kråkerNOF avdeling Rogaland 2 mottakere2013Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 10 mottakere2013Ikke behandlet
Opplæringsjakt på elg og rådyr Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud 2 mottakere2013Ikke behandlet
Hønsefuglportalen – Søknad DN og fylkeskommunerNorsk institutt for naturforskning 6 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av hekkende hønsehaukNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Bestandsstudier av alpine dykkender i NordlandNNI Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
SeljaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Elgforvaltning-SkogøkonomiElgregion Mjøsa-Glomma Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Viltkamera ØstafjellsNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2013Ikke behandlet
Status og tiltaksplan for småvilt i Hemne Hemne kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Hubro og kraftforsyning på Solværøyene, Lurøy kommNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot trafikkulykker - foring avØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Ettersøksdommere, videre oppdatering Norges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
FoU- villreinens arealbruk i KnutshøNorsk Villreinsenter Nord 3 mottakere2013Ikke behandlet
GaupejaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Jegerprøveinstruktør kursNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Småvilt og skadeskyting - en videreutviklingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
"alternativ jakt" rettet mot skoler/ungdomRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening 16 mottakere2013Ikke behandlet
Fellefangskurs for nybegynnere og ungdomNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
BeverjaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Viltkart- oppdatere, kvalitetssikre, digitalisereRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
RevejaktkursNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Poster per side121 - 150 of 4647 items