Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Delegasjonstur til hjortevilt 2017 Aust-Agder fylkeskommune30 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Delegasjonstur til hjortevilt 2016Aust-Agder fylkeskommune21 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Politikeropplæring, arbeidsutvalg for kommunal vilAust-Agder fylkeskommune25 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Delegasjonstur til Hjortevilt 2015Aust-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Bestandsrapport for hjort og elg 2014Aust-Agder fylkeskommune90 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Delegasjon fra Aust-Agder på Hjortevilt 2014Aust-Agder fylkeskommune25 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Skyteopplæring for damerAust-Agder fylkeskommune8 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Fakta om elgAust-Agder fylkeskommune4 500Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Trekkmønster for hjort på Sørlandet Aust-Agder fylkeskommune30 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Delegasjonstur til Hjortevilt 2013Aust-Agder fylkeskommune30 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning Aust-Agder fylkeskommune15 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan for grågåsAustevoll Kommune30 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
aldersregistrering og kohortanalyse av hjortAUSTRHEIM KOMMUNEVestland fylkeskommune2021Avslått
Bruk av drone for å finne rådyrkalver i engAverøy kommune Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Tilskudd til utgifter til ettersøk av rådyrAverøy kommune Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Arangere kurset "Ettersøk videregående"Ballangen kommune7 500Nordland fylkeskommune2016Delvis innvilget
Aksjon viltulykkerBamble kommune20 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkBangjord15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBangjord15 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkBangjord15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i NordlandBangjord Statsforvalteren i Nordland2019Ikke behandlet
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBangjord20 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkBANGJORD20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBANGJORD Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
UAV for kartlegging elgbestand Bardu/Salangen Bardu kommune26 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av aldersfordeling av hjortBergen kommune50 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Prøvetaging av hjort i BergenBergen kommune30 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging av viltet og dets leveområderBergen kommune35 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Vilt i og ved vann i Bergen kommuneBERGEN KOMMUNEVestland fylkeskommune2021Avslått
Poster per side121 - 150 of 4165 items