Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Viltstell i Byremo UngdomsskoleAudnedal Kommune v/ Byremo Ungdomsskole10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltAure kommune 2 mottakere2013Levert
Driftsplan Raudafjell villreinområde.Aurland FjellstyreStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Prosjekt Kvalietssikring av tiurleiker 2020Aurskog-høland Kommune100 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Prosjekt Kvalitetssikring av tiurleiker 2019Aurskog-Høland kommuneStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Opplæring/etteutdanning sporprøvedommereAust-Agder ElghundklubbFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Fellesmøte for privat og offentlig viltforvaltningAust-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Delegasjonstur til Hjortevilt 2018Aust-Agder fylkeskommune70 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Delegasjonstur til hjortevilt 2017 Aust-Agder fylkeskommune30 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Delegasjonstur til hjortevilt 2016Aust-Agder fylkeskommune21 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Politikeropplæring, arbeidsutvalg for kommunal vilAust-Agder fylkeskommune25 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Delegasjon fra Aust-Agder på Hjortevilt 2014Aust-Agder fylkeskommune25 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Bestandsrapport for hjort og elg 2014Aust-Agder fylkeskommune90 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Skyteopplæring for damerAust-Agder fylkeskommune8 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Fakta om elgAust-Agder fylkeskommune4 500Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Trekkmønster for hjort på Sørlandet Aust-Agder fylkeskommune30 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning Aust-Agder fylkeskommune15 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Delegasjonstur til Hjortevilt 2013Aust-Agder fylkeskommune30 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan for grågåsAustevoll Kommune30 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
aldersregistrering og kohortanalyse av hjortAUSTRHEIM KOMMUNEVestland fylkeskommune2021Avslått
Bruk av drone for å finne rådyrkalver i engAverøy kommune Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Tilskudd til utgifter til ettersøk av rådyrAverøy kommune Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Levert
Boltitens bestandsutvikling Axel Brevig-Edfeldt5 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått
Arangere kurset "Ettersøk videregående"Ballangen kommune7 500Nordland fylkeskommune2016Delvis innvilget
Aksjon viltulykkerBamble kommune20 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkBangjord15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBangjord15 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkBangjord15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i NordlandBangjord Statsforvalteren i Nordland2019Levert
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBangjord20 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Poster per side121 - 150 of 4578 items