Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Trekk og overvintringsområder hos svartandNorsk institutt for naturforskning500 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2013Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA480 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA480 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Lundens populasjonsøkologi på RøstStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina480 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2021SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT450 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2020Skogbrukets Kursinstitutt450 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2019Skogbrukets kursinstitutt450 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeFrank Narve Rosell450 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til overvåkning av amfibierNorsk institutt for naturforskning450 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning450 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Konflikter mellom sørhare og stedegen hareNorsk institutt for naturforskning450 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Avslått
MIGRAPOP 2015Norsk institutt for naturforskning450 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning450 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
EKSPONERING AV BEVEREN FOR JEGEREN UNDER VÅRJAKTAFrank Narve Rosell450 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning450 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Management of American Mink (Neovison vison) in seSvenska Jägareförbundet450 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning450 0003 mottakere2013Delvis innvilget
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening438 240Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening402 936Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Drift av HjorteviltportalenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina400 700Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Drift av HjorteviltportalenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina400 700Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Søknad om vilttiltak 2021 – MIGRAPOPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Management implications of roe deer movementsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Poster per side121 - 150 of 4610 items