Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
FOU FJELLREV, RØDREV, FJELLØKOSYSTEM 2019Norsk institutt for naturforskning500 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
DNA: øke suksessen av feces-prøvene med gressStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina500 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Bestandsestimering,"hotspots" og CWD hos hjortedyrNorsk institutt for naturforskning500 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
SKANDULV-Kildebestand, trender & økosystemeffekterHøgskolen i Innlandet, Evenstad 500 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Matrise og faktaark til HP sjøfuglNorsk Ornitologisk Forening500 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Drift Ringmerkingssentralen 2016Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2015Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Drift av ringmerkingssentralen i 2014Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Effekten av jakt på sosial organisering hos elg Centre for Biodiversity Dynamics, NTNU500 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Trekk og overvintringsområder hos svartandNorsk institutt for naturforskning500 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2013Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA480 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA480 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA480 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Lundens populasjonsøkologi på RøstStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina480 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Mårprosjektet 2022-2023HØGSKOLEN I INNLANDET450 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2021SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT450 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2020Skogbrukets Kursinstitutt450 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2019Skogbrukets kursinstitutt450 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeFrank Narve Rosell450 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til overvåkning av amfibierNorsk institutt for naturforskning450 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning450 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Konflikter mellom sørhare og stedegen hareNorsk institutt for naturforskning450 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Avslått
MIGRAPOP 2015Norsk institutt for naturforskning450 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side121 - 150 of 4578 items