Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Estimering av høstbestanden av grågjess i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA550 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2017Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen550 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Hjortedyr:diett, parasitter og bestandsbegrensningStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina525 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Estimering av høstbest. av grågås i Norge, del IISTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA523 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kartlegging av lavbeitenes biomasse tilbake i tid STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA500 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Hjorten i Nordfjella - del 3NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI500 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Hjorten i Nordfjella - del 2NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Improving efficiency of fecal genotypingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina500 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Mårprosjektet 2020Høgskolen I Innlandet500 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
FOU FJELLREV, RØDREV, FJELLØKOSYSTEM 2019Norsk institutt for naturforskning500 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
DNA: øke suksessen av feces-prøvene med gressStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina500 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Bestandsestimering,"hotspots" og CWD hos hjortedyrNorsk institutt for naturforskning500 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
SKANDULV-Kildebestand, trender & økosystemeffekterHøgskolen i Innlandet, Evenstad 500 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Matrise og faktaark til HP sjøfuglNorsk Ornitologisk Forening500 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Drift Ringmerkingssentralen 2016Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2015Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Drift av ringmerkingssentralen i 2014Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Effekten av jakt på sosial organisering hos elg Centre for Biodiversity Dynamics, NTNU500 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Trekk og overvintringsområder hos svartandNorsk institutt for naturforskning500 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2013Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA480 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA480 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA480 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Lundens populasjonsøkologi på RøstStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina480 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Poster per side121 - 150 of 5095 items