Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av horndykker i Innlandet (M)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak MBIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Slakte/parteringskursVILTHALLEN AS Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Registrering av spillplasser for tiurSØR-FRON KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Registrering av bever i Øyer statsallmenningGAUSDAL KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Overvåking av fugler v ringmerking i PasvikBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområder BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Overvåking av sædgås i NorgeBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kanarifugler i kullgruva HØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Tiltak for å redusere viltpåkjørsler.Arne Olav Aune Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Årlig drift av Grong storvald hjortevilt 2021.Arne Olav Aune Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Driftplanarbeid Grong storvald hjortevilt. (GSH)Arne Olav Aune Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Slakte og parteringskursNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kurs i hjemmeladningNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kurs i HønsefugltakseringNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Sjøfugltellinger i Færder Nasjonalpark 2022STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkGeorg Bangjord Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
EttersøkskursNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Skytekurs rettet mot kvinner og ungdomNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kartlegging av fjæreplytt i FinnmarkLONGYEARBYEN FELTBIOLOGISKE FORENING Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Vald/jaktfeltkart i Grong og OverhallaOVERHALLA KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Hønsefuglportalen: Drift og konsollidering 2022-25STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Midler til beiteregistrering og kursALLSKOG SA Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Etablering av åtebu for jakt på rødrevNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
FeltkontrollørkursNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kurs i flåing av rev og småpredatorer.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kurs i revejakt og fellefangst.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kurs i kystseljakt 2 dagers kursNORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Poster per side121 - 150 of 4645 items