Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Feltoppsyn og oppsyn villreinjaktFlaten Jan-ove Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Kartlegging av havørn i Vestfold og TelemarkJan Erik Tangen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Tilskudd til minkfeller rundt Myre i Øksnes Tommy Jenssen Statsforvalteren i Nordland2019Ikke behandlet
Regionalt villreinprosjektStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Blybelastning hos skandinaviske bjørnerHøgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Byttedyrhåndtering på reiret til vandrefalkenMari Louise Smith 3 mottakere2019Ikke behandlet
Forskning og overvåking av kongeørnNorsk Institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
TESTAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Oterpredasjon på laks og sjøørret - RevidertNorsk instituut for naturforskning 3 mottakere2019Ikke behandlet
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Effekter av vindkraftverk på flaggermusNMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ORG.NR : 969 159 570 MVA Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Samling jakthundeiereNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Genetisk diversitet og struktur hos kongeørnNorsk institutt for naturforskning (NINA) Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Opplæringsjakt hjorteviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Utredning leie av jaktterreng på SunnmmøreNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Leie jaktterreng i Kristiansund kommuneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Opplæringsjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Produksjon og utgivelse av medlemsbladNorsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Rødlistede alpine dykkender, fisk og bunndyrNni Resources As Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Predasjon og sykdom på villrein i RondaneRondane Sør villreinutvalg Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Lirypas økologi i et skiftende klima 2.0Norsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Mineralstatus hos villreinNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Oterpredasjon på laks og sjøørretNorsk instituut for naturforskning 3 mottakere2019Ikke behandlet
Jaktlaboratorium SvanøySTIFTELSEN NORSK HJORTESENTER Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Seminar om viltpåkøyringarStiftelsen Norsk Hjortesenter Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Bekjempelse av mink NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Fangst og jakt på kråkefugl og småpredatorerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Overvåking av villsvinNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Poster per side121 - 150 of 4650 items