Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Flaggermus i Trøndelag 2021 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Bestandplan for Elg og Hjort i Lund KommuneTorbjørn Eike Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBANGJORD Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Taksering av rype og skogsfugl 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Elektroniske fellevarslereNATURVERNFORBUNDET I MANDAL Agder fylkeskommune2021Ikke behandlet
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Kartlegging av kongeørn på PorsangerhalvøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Registrering av beverlokaliteterRINGEBU KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
DNA-basert overvåking av fiskeørnSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2021Ikke behandlet
Registrering av spillplasser for tiurSØR-FRON KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD TELEMARK Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Questioning Bycatch - What is the true scale STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Digitalisering av eldre ringmerkingsdataMUSEUM STAVANGER AS Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Viltlokaliteter for hare (Lepus timidus) - KleppECOFACT SØRVEST AS Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Elgtelling med helikopterKARLSØY KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Deltakelse i rettighetsahveres driftsplanarbeidBIRKENES KOMMUNE Agder fylkeskommune2021Ikke behandlet
Jakt på grågåsSØGNE JEGER OG FISKERFORENING Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Forvaltningsplan for gås i Lillesand kommuneLILLESAND KOMMUNE Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Fangst av minkSteinar Solli Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Genetisk analyser og praktisk hjorteforvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Bedre hjorteviltjakt 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Miniseminar for elgjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Villsvin i Hedmark-Informasjon og kursNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
VillreintiltakSETESDAL AUSTHEI VILLREINLAG SA Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Handlingsplan mot mink i Porsgrunn og Skien.SKIEN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Registrering av trekkelgFRON FJELLSTYRE Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Forebygging av viltpåkjørsler Målselv kommune 2021MÅLSELV KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Ettersøk Videregående del 2NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2021Ikke behandlet
Poster per side121 - 150 of 4159 items