Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Videreutvikling biobankSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA154 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Pilot villsvinmerking - verktøy for forvaltningenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA171 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Hvitkinngås og skadefelling: utprøving av tiltakSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG40 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av vierspurv (CR) i tidligere OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND15 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Forprosjekt, Ressurssenter småviltLIERNE NASJONALPARKSENTER IKS50 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av truete fuglearter på DovrefjellMILJØFAGLIG UTREDNING AS52 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Overvaking av havørn i VestlandBIRDLIFE NORGE30 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA350 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Questioning Bycatch - Impacts STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND110 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Elgbeitekartlegging Namsskogan kommuneNAMSSKOGAN KOMMUNE75 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBABIRDLIFE NORGE32 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av hvitkinngås på våren MBIRDLIFE NORGE100 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Registrering av spillplasser for tiurSØR-FRON KOMMUNE30 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Tiltak for å redusere viltpåkjørsler.Arne Olav Aune30 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Årlig drift av Grong storvald hjortevilt 2021.Arne Olav Aune15 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
FriKalvSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA630 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Bidra til økt rådyrbestand i Lund, og DalaneJoacim Engeset Laurendz55 000Rogaland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Slakte og parteringskursNJFF SØR-TRØNDELAG25 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Kurs i hjemmeladningNJFF SØR-TRØNDELAG10 500Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Kurs i HønsefugltakseringNJFF SØR-TRØNDELAG10 500Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
EttersøkskursNJFF SØR-TRØNDELAG19 500Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Skytekurs rettet mot kvinner og ungdomNJFF SØR-TRØNDELAG23 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Elgbeitetaksering i Ringerike kommuneRINGERIKE KOMMUNE100 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Vald/jaktfeltkart i Grong og OverhallaOVERHALLA KOMMUNE40 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Sikker jakt med hund. (fagseminar)NORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND90 000Rogaland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Poster per side121 - 150 of 4650 items