Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Populasjonsutvikling og trekk hos lappspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING15 0005 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområder MNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Human JaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE95 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Fjellets ressursgrunnlagUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 4 mottakere2021Ikke behandlet
Moose reproduction in a changing climateHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Fjellets ressursgrunnlag 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått
SCANDLYNX STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 7 mottakere2021Ikke behandlet
Elg i endringHØGSKOLEN I INNLANDET200 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTTVestland fylkeskommune2021Avslått
Risikokart for hjortepåkjørslerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Fugler i kulturlandskap i Møre og RomsdalMICHAELSEN BIOMETRIKA ASStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Kartlegging av oter i Norge - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTTMiljødirektoratet2021Avslått
Sammenstilling av kunnskap om hønsehaukINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Jaktleders ansvarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kurs og kvalitetskrav i HønsefuglportalenHØGSKOLEN I INNLANDET300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Leie jaktterrengNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Lundens populasjonsøkologi på RøstSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA480 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Introjakt storviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Elgbeitetakst ØyerGAUSDAL KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Kunnskapsstatus for storjo på SpitsbergenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Flaggermus Sognefjorden-BergenMICHAELSEN BIOMETRIKA AS18 417Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 0007 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2021Ikke behandlet
Vipeprosjekt 2021NORDRE FOLLO KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Poster per side121 - 150 of 4160 items