Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområder MNORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Human JaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Fjellets ressursgrunnlagUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Moose reproduction in a changing climateHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Fjellets ressursgrunnlag 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 4 mottakere2021Ikke behandlet
SCANDLYNX STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA7 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Elg i endringHØGSKOLEN I INNLANDET Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Risikokart for hjortepåkjørslerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Fugler i kulturlandskap i Møre og RomsdalMICHAELSEN BIOMETRIKA AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Kartlegging av oter i Norge - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Sammenstilling av kunnskap om hønsehaukINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Jaktleders ansvarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kurs og kvalitetskrav i HønsefuglportalenHØGSKOLEN I INNLANDET300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Leie jaktterrengNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Lundens populasjonsøkologi på RøstSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA480 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Introjakt storviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Elgbeitetakst ØyerGAUSDAL KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Kunnskapsstatus for storjo på SpitsbergenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Flaggermus Sognefjorden-BergenMICHAELSEN BIOMETRIKA AS18 417Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 0007 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2021Ikke behandlet
Vipeprosjekt 2021NORDRE FOLLO KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Helikoptertelling av elg - Kvænangen kommuneKVÆNANGEN KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Poster per side121 - 150 of 4158 items