Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Moose in a Changing ClimateHØGSKOLEN I INNLANDET2 mottakere2021Avslått, Avslått
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2021Ikke behandlet
Hønsehauken i Nord-Norge 2021NATURTJENESTER I NORD AS2 mottakere2021Avslått, Avslått
Kartlegging av horndykker i NordlandNORSK ORNITOLOGISK FORENING25 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Diett hos hubro ved vindkraftanleggNORSK ORNITOLOGISK FORENING 2 mottakere2021Ikke behandlet
C14-datering av bein fra byttedyr hos hubroNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaNORSK ORNITOLOGISK FORENING40 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Svarthalespove i Nord-NorgeNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Hønsehauken i skog- og kulturlandskap 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI45 0002 mottakere2021Delvis innvilget
Jakt og SkyteskoleBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENING2 mottakere2021Avslått, Avslått
Grunneierbasert villsvinforvaltningNORSKOG100 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
DNA-basert overvåking av fiskeørnSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2021Ikke behandlet
Registreringer av bever i Gran og LunnerDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS45 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI50 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt
Opplæringsjakt i skolenFOROLLHOGNA VILLREINVALD 2 mottakere2021Ikke behandlet
Norsk viltsykehusNORSK VILTSYKEHUS2 mottakere2021Avslått, Avslått
Termografisk drone i viltforvaltningenGUSTAVSEN NATURANALYSER2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Brukertest av varslingssystem i bil om elgfareGjøril B Fjeldstad2 6582 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
JegerskolenAlta Jeger Og Fiskerforening2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Overvåkning av kalvingstidspunkt i ForollhognaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Havørn reetablering i østre AgderMorten Erichsen2 mottakere2020Avslått, Avslått
Kartlegging av gjess i Oslo og AkershusOslo Kommune Bymiljøetaten2 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt
Overvåking av havørn på Nord-VestlandetNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Lokal otertetthet VegaøyanVerdensarvområdeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kullvandring hos storfuglNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi100 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hønsehauken i skog-og kulturlandskap 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi45 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av fiskeørnStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararStiftelsen Norsk Villreinsenter50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av paddelokaliteterStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Genetiske undersøkelser av frosk, padde og salamanStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Poster per side91 - 120 of 4165 items