Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
MIGRAPOP TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA170 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
MIGRAPOP TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA65 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Bestandsutvikling for gjess i Vestfold og TelemarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Prosjekt havørn i Steigen 2022Gunnar Svalbjørg15 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Risikokart for hjortepåkjørslerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Byttedyr levert på reir hos kongeørn Runa Odden6 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Overvåkning av faunapassasjer Rv. 3/25-videreførinELGREGION MJØSA-GLOMMA80 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Utarbeidelse av veiledere og brukerkursNATURDATA AS230 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)20 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Human JaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE95 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Naturdatas viltkonferanse 2022NATURDATA AS220 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Byttedyr hos kongeørn: VideoovervåkingNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)41 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Sporing av havsvale 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA165 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Mårprosjektet 2022-2023HØGSKOLEN I INNLANDET450 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Nok hjort 2022 VestlandUTMARKSAVDELINGA VEST ASVestland fylkeskommune2022Avslått
Elgtelling med helikopterMÅLSELV KOMMUNE170 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA275 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2022SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG79 0003 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
StorviltjaktkursNJFF SØR-TRØNDELAG180 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Rogaland og VestlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA9 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Jakt på ulike arterNJFF SØR-TRØNDELAG60 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Nok hjort 2022UTMARKSAVDELINGA VEST AS100 000Rogaland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Oppsyn Villreinjakt 2022SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG108 500Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus20 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Bestandsovervåking av hvitkinngås i RogalandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Rogaland2022Avslått
Ettersøksseminarer for fallviltjegereNORGES JEGER- OG FISKEFORBUND BUSKERUD100 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Piggsvin i Norge – en kunnskapsstatusSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonBIRDLIFE NORGE95 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Poster per side91 - 120 of 4578 items