Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
BeitetakseringÅseral kommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund 7 mottakere2013Levert
Elgbeitetaksering 2013-2017Målselv kommune50 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Bjørnebinner i Hedmark - kartlagt v/linjetakseringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Levert
Kartlegging og overvåking av vandrefalk i Sør-TrønNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING SØR-TRØNDELAG Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
bestandsplan elgAlvdal Grunneierlag SA Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
kartverk for websideAlvdal Grunneierlag SA Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Trekktelling av elgOppland Hjorteviltregion Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Betydningen av jakt for gjennomføring av brunsten Centre for Biodiversity Dynamics, NTNU760 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Bestandsplanlegging i Fredrikstad kommuneFredrikstad kommune, MIljø og landbruk50 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Registrering av sett-elg-data for Finnmark 2013Finnmarkseiendommen Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Kartlegg. av vannrikseforflytninger i A-A Ny versjNorsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder16 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening20 00016 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Bokprosjektet "Sjeldne fugler i Norge"Norsk Ornitologisk Forening19 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Stedtrohet, habiatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening10 00012 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Kartlegging av vannriksas forflytninger i A-ANorsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2013Avslått, Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2013Avslått
Flaggermusprosjekter 2013NORSK ZOOLOGISK FORENING195 5002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Vindkraftutbyggingens påvirkning på naturNaturRestaurering AS20 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning450 0003 mottakere2013Delvis innvilget
Felles rovviltjaktområde Vest AgderSogn og Fjordane Skogeigarlag30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Skyte opplæring av nye unge storviltjeger 16 År.+ Torridal Skytterlag V/ Arne Brøvig10 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO20 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Havørnas arealbruk i innlandsområder i NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Prosjekt på jaktfalk og vandrefalk i NordlandStatskog Fjelltjenesten2 mottakere2013Avslått
Jubileumsutstilling Ringmerkingen 100 årMuseum Stavanger, Ringmerkingssentralen180 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening75 0003 mottakere2013Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende gråstrupedykker i Troms ogNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2013Avslått
Overvåking av hubroNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2013Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder for brushaneNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Poster per side91 - 120 of 4578 items