Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2020Villreinrådet I Norge250 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2020Villreinrådet I Norge70 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til trykking av temahefteVillreinrådet i Norge30 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2019Villreinrådet i Norge230 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2019Villreinrådet i Norge70 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til årboka Villreinen 2018Villreinrådet i Norge220 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2018Villreinrådet i Norge70 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Økonomisk støtte til utgivelse Villreinen 2017Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Økonomisk støtte til fagdag Villrein 2017Villreinrådet i Norge Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til årboka Villreinen 2016Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Økonomisk støtte til fagdag Villrein 2016Villreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til fagdag Villrein 2015Villreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til årboka Villreinen 2015Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til fagdagen Villrein 2014Villreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til utgivelse av Villreinen 2014Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Støtte til utgivelse av årboka Villreinen 2013Villreinrådet i Norge180 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Støtte til villreinseminar om reginale planerVillreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Prosjektet "Helt naturlig"VillmarksfotoMiljødirektoratet2017Avslått
Beiteregistrering elgVikna Utmarksråd Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Tiltak Vestjotunheimen Vidar Moen40 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Fallviltundersøkelser - freda arter 2021VETERINÆRINSTITUTTET400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Unik vilt-biobank med historisk materialeVeterinærinstituttetMiljødirektoratet2020Avslått
Fallviltundersøkelser - freda arter 2020Veterinærinstituttet350 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Etablering og anvendelse av biobank for villrein -Veterinærinstituttet250 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Unik biobank med historisk materialeVeterinærinstituttet1 500 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Vevsprøver fra norske hjortedyr - CWDVeterinærinstituttetMiljødirektoratet2019Avslått
Fallviltundersøkelser - freda arter 2019Veterinærinstituttet350 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Fallviltundersøkelser - freda arterVeterinærinstituttet250 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Tularemi i norske ulvepopulasjoner VeterinærinstituttetMiljødirektoratet2018Avslått
Unik biobank med historisk materialeVeterinærinstituttet Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Poster per side91 - 120 of 4179 items