Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
TESTAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Tilskudd til deltakelse på hjorteviltseminarArbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i Vest-Agder4 200Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Arbeid med norsk ringmerking i 2016ARC75 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Videre arbeid med norsk ringmerking i 2015 og 2016ARC90 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Norsk ringmerking av fugler 2013/2014ARC112 500Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Pilotprosjekt for valg av nytt ringmerkingsprogramARC - Arctic Research and Consulting DAMiljødirektoratet2022Avslått
Pilotprosjekt for valg av nytt ringmerkingsprogramArc Arctic Research And Consulting DaMiljødirektoratet2020Avslått
Måseovervåking med webkamera i Vardø havnArctic Bird Observatory2 mottakere2018Avslått, Avslått
Kartlegging hekkende kongeørnArctic Research and Consulting da2 mottakere2018Avslått
Hekkende havørn i Bodø, Beiarn og GildeskålArctic Research and Consulting daStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Registrering av hekkende kongeørn HelgelandArctic Research and Consulting da45 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandArctic Research and Consulting da15 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandArctic Research and Consulting da50 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Jaktkort for grågåsArendal Bondelag10 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Vekstkurve hos svartbakungerARILD BREISTØL21 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Tiltak for å redusere viltpåkjørsler.Arne Olav Aune30 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Årlig drift av Grong storvald hjortevilt 2021.Arne Olav Aune15 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Driftplanarbeid Grong storvald hjortevilt. (GSH)Arne Olav Aune30 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Frost without Snow and IceArtic Light AsMiljødirektoratet2020Avslått
Dronning uten landArtic Light AS Miljødirektoratet2017Levert
Dronning uten landArtic Light AS150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Vipeprosjekt i AskerASKER KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Askvoll kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Delta i prosjekt Forvaltning av hjortebestandAskøy kommune20 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Tilskudd til behandling av skadde rovfuglerAsle Stokkereit7 500Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Telling av utvalgte i Åsværet landskapsvernområdeAtle Ivar OlsenStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
#EcoTickAtle Mysterud300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Hjortens trekkmønster og diettkvalitetAtle Mysterud Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
DeerUnitAtle Mysterud1 000 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
LAND: Partial migration of red deer and tick distrAtle Mysterud200 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Poster per side91 - 120 of 4578 items