Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Arbeid med norsk ringmerking i 2016ARC75 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Videre arbeid med norsk ringmerking i 2015 og 2016ARC90 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Norsk ringmerking av fugler 2013/2014ARC112 500Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Pilotprosjekt for valg av nytt ringmerkingsprogramArc Arctic Research And Consulting DaMiljødirektoratet2020Avslått
Måseovervåking med webkamera i Vardø havnArctic Bird Observatory2 mottakere2018Avslått, Avslått
Kartlegging hekkende kongeørnArctic Research and Consulting da2 mottakere2018Avslått
Registrering av hekkende kongeørn HelgelandArctic Research and Consulting da2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Hekkende havørn i Bodø, Beiarn og GildeskålArctic Research and Consulting daStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandArctic Research and Consulting da48 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandArctic Research and Consulting da50 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Jaktkort for grågåsArendal Bondelag10 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Vekstkurve hos svartbakungerARILD BREISTØL21 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Frost without Snow and IceArtic Light AsMiljødirektoratet2020Avslått
Dronning uten landArtic Light AS Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Dronning uten landArtic Light AS150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Askvoll kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Delta i prosjekt Forvaltning av hjortebestandAskøy kommune20 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Tilskudd til behandling av skadde rovfuglerAsle Stokkereit7 500Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Telling av utvalgte i Åsværet landskapsvernområdeAtle Ivar OlsenStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
#EcoTickAtle Mysterud300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Hjortens trekkmønster og diettkvalitetAtle Mysterud Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
DeerUnitAtle Mysterud1 000 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
LAND: Partial migration of red deer and tick distrAtle Mysterud200 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Viltstell i Byremo UngdomsskoleAudnedal Kommune v/ Byremo Ungdomsskole10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltAure kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Driftsplan Raudafjell villreinområde.Aurland FjellstyreStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Prosjekt Kvalietssikring av tiurleiker 2020Aurskog-høland Kommune100 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Prosjekt Kvalitetssikring av tiurleiker 2019Aurskog-Høland kommuneStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Opplæring/etteutdanning sporprøvedommereAust-Agder ElghundklubbFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Fellesmøte for privat og offentlig viltforvaltningAust-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Poster per side91 - 120 of 4175 items