Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Elgtelling AndøyaAndøy Kommune42 500Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
apport trening for stående fuglehunderAnne Grethe Bakkevold5 0002 mottakere2017Delvis innvilget
RypeAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
TESTAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Tilskudd til deltakelse på hjorteviltseminarArbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i Vest-Agder4 200Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Arbeid med norsk ringmerking i 2016ARC75 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Videre arbeid med norsk ringmerking i 2015 og 2016ARC90 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Norsk ringmerking av fugler 2013/2014ARC112 500Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Pilotprosjekt for valg av nytt ringmerkingsprogramARC - Arctic Research and Consulting DAMiljødirektoratet2022Avslått
Pilotprosjekt for valg av nytt ringmerkingsprogramArc Arctic Research And Consulting DaMiljødirektoratet2020Avslått
Måseovervåking med webkamera i Vardø havnArctic Bird Observatory2 mottakere2018Avslått, Avslått
Kartlegging hekkende kongeørnArctic Research and Consulting da2 mottakere2018Avslått
Hekkende havørn i Bodø, Beiarn og GildeskålArctic Research and Consulting daStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Registrering av hekkende kongeørn HelgelandArctic Research and Consulting da45 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandArctic Research and Consulting da15 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandArctic Research and Consulting da50 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Jaktkort for grågåsArendal Bondelag10 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Utstyr - ettersøksgruppaARENDAL KOMMUNE25 000Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Vekstkurve hos svartbakungerARILD BREISTØL21 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Tiltak for å redusere viltpåkjørsler.Arne Olav Aune30 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Årlig drift av Grong storvald hjortevilt 2021.Arne Olav Aune15 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Driftplanarbeid Grong storvald hjortevilt. (GSH)Arne Olav Aune30 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Grong Storvald HjorteviltARNE-OLAV AUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Frost without Snow and IceArtic Light AsMiljødirektoratet2020Avslått
Dronning uten landArtic Light AS Miljødirektoratet2017Levert
Dronning uten landArtic Light AS150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Vipeprosjekt i AskerASKER KOMMUNE10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Vipeprosjekt i AskerASKER KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Askvoll kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Delta i prosjekt Forvaltning av hjortebestandAskøy kommune20 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Poster per side91 - 120 of 5095 items