Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2021Ikke behandlet
Hønsehauken i Nord-Norge 2021NATURTJENESTER I NORD AS 2 mottakere2021Ikke behandlet
Kartlegging av horndykker i NordlandNORSK ORNITOLOGISK FORENING 2 mottakere2021Ikke behandlet
Genetiske undersøkelser paddeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2021Ikke behandlet
Diett hos hubro ved vindkraftanleggNORSK ORNITOLOGISK FORENING 2 mottakere2021Ikke behandlet
C14-datering av bein fra byttedyr hos hubroNORSK ORNITOLOGISK FORENING 2 mottakere2021Ikke behandlet
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaNORSK ORNITOLOGISK FORENING 2 mottakere2021Ikke behandlet
Svarthalespove i Nord-NorgeNORSK ORNITOLOGISK FORENING 2 mottakere2021Ikke behandlet
Hønsehauken i skog- og kulturlandskap 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2021Ikke behandlet
Jakt og SkyteskoleBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENING 2 mottakere2021Ikke behandlet
Grunneierbasert villsvinforvaltningNORSKOG 2 mottakere2021Ikke behandlet
DNA-basert overvåking av fiskeørnSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2021Ikke behandlet
Registreringer av bever i Gran og LunnerDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS 2 mottakere2021Ikke behandlet
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2021Ikke behandlet
Opplæringsjakt i skolenFOROLLHOGNA VILLREINVALD 2 mottakere2021Ikke behandlet
Norsk viltsykehusNORSK VILTSYKEHUS 2 mottakere2021Ikke behandlet
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD 2 mottakere2021Ikke behandlet
VillreinjaktoppsynKNUTSHØ VILLREINUTVALG 2 mottakere2021Ikke behandlet
Termografisk drone i viltforvaltningenGUSTAVSEN NATURANALYSER 2 mottakere2021Ikke behandlet
Brukertest av varslingssystem i bil om elgfareGjøril B Fjeldstad2 6582 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
JegerskolenAlta Jeger Og Fiskerforening2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Overvåkning av kalvingstidspunkt i ForollhognaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
Havørn reetablering i østre AgderMorten Erichsen2 mottakere2020Avslått, Avslått
Kartlegging av gjess i Oslo og AkershusOslo Kommune Bymiljøetaten2 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt
Overvåking av havørn på Nord-VestlandetNorsk Ornitologisk Forening35 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
Lokal otertetthet VegaøyanVerdensarvområdeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kullvandring hos storfuglNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi100 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hønsehauken i skog-og kulturlandskap 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi30 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av fiskeørnStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararStiftelsen Norsk Villreinsenter 2 mottakere2020Ikke behandlet
Poster per side91 - 120 of 4126 items