Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Introjakt StorviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Overvintringsområder til horndykkere fra NordNorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Levert
Kartlegging av havørn i Vestfold og TelemarkJan Erik Tangen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Bjørn- og tamreinprosjektet i Idre - masteroppgaveHåkon Stræte Bjørnstad Miljødirektoratet2021Levert
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG 3 mottakere2021Levert
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 7 mottakere2021Levert
Risikokart for hjortepåkjørslerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Jaktleders ansvarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Leie jaktterrengNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Introjakt storviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2021Levert
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNORGES BONDELAG Miljødirektoratet2021Levert
Hekkesuksess hos kongeørn i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Levert
Innsamling av kjever på hjort for alder.Sveinung Idar Giske Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Redusert hjort – Reduserte skader 2021-2023SUNDVOR HJORTEVALD Vestland fylkeskommune2021Levert
Hjorten i Møre og Romsdal FAUN NATURFORVALTNING AS Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Utarbeiding av ny bestandsplan Våmur-RoanVÅMUR - ROAN VILLREINLAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Bestandskartlegging villrein Våmur-RoanVÅMUR - ROAN VILLREINLAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Kartlegging av kongeørn på PorsangerhalvøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Levert
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD TELEMARK Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Fangst av minkSteinar Solli Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Handlingsplan mot mink i Porsgrunn og Skien.SKIEN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Minkfangst i skærgårdenNORGES JEGER OG FISKEFORBUND VESTFOLD Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Skytesimulator for jakttreningKILSFJORD GRENDAHUS AKTIVITETSLAG Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Kartlegging av sporvefugl i flaumskogmark i SøyaNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Poster per side91 - 120 of 5095 items