Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Fjellets ressursgrunnlag 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 4 mottakere2021Ikke behandlet
SCANDLYNX STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 7 mottakere2021Ikke behandlet
Elg i endringHØGSKOLEN I INNLANDET Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Risikokart for hjortepåkjørslerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Fugler i kulturlandskap i Møre og RomsdalMICHAELSEN BIOMETRIKA AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Kartlegging av oter i Norge - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 10 mottakere2021Ikke behandlet
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Sammenstilling av kunnskap om hønsehaukINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Jaktleders ansvarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kurs og kvalitetskrav i HønsefuglportalenHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Leie jaktterrengNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Lundens populasjonsøkologi på RøstSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Introjakt storviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Elgbeitetakst ØyerGAUSDAL KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Kunnskapsstatus for storjo på SpitsbergenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Flaggermus Sognefjorden-BergenMICHAELSEN BIOMETRIKA AS Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 7 mottakere2021Ikke behandlet
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2021Ikke behandlet
Vipeprosjekt 2021NORDRE FOLLO KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Helikoptertelling av elg - Kvænangen kommuneKVÆNANGEN KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Hønsehauken i Nord-Norge 2021NATURTJENESTER I NORD AS 2 mottakere2021Ikke behandlet
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Registrering av vandrefalk i Indre ØstfoldINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Poster per side91 - 120 of 4126 items