Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av storspoveNORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Overvåking av sædgås i BørgefjellNORD UNIVERSITET Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Registrering og digitalisering av sett elgFINNMARKSEIENDOMMEN Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Bestandsregistreringer av villrein i Rondane sørRONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Kartlegging av Årets fugl - gulspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Ettersøk påkjørt viltMÅLSELV KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Faglig vurdering av metoder for elgtelling DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Ettersøksgruppen - kurs/utstyr nye jegereFARSUND OG LYNGDAL JEGER- OG FISKERFORENING Agder fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging av kommunale målsettinger FAUN NATURFORVALTNING AS Agder fylkeskommune2021Ikke behandlet
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Hjorten i RogalandFAUN NATURFORVALTNING AS Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Hjorten i Møre og Romsdal FAUN NATURFORVALTNING AS Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Viltregistrering med viltkameraNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Hønsehauken i skog- og kulturlandskap 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2021Ikke behandlet
Bråten Gård, Aurskog gr/br 163/16Kjell Tore Maalen Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Utarbeiding av ny bestandsplan Våmur-RoanVÅMUR - ROAN VILLREINLAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Bestandskartlegging villrein Våmur-RoanVÅMUR - ROAN VILLREINLAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Flaggermuskasser til hytterNaturobservatøren - Per Inge Værnesbranden Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Flaggermus i Trøndelag 2021 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Bestandplan for Elg og Hjort i Lund KommuneTorbjørn Eike Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBANGJORD Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Jakt og SkyteskoleBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENING 2 mottakere2021Ikke behandlet
Taksering av rype og skogsfugl 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Elektroniske fellevarslereNATURVERNFORBUNDET I MANDAL Agder fylkeskommune2021Ikke behandlet
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Kartlegging av kongeørn på PorsangerhalvøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Registrering av beverlokaliteterRINGEBU KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Poster per side91 - 120 of 4160 items