Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Metodeutvikling på Ranid Herpesvirus innsamlingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Nordisk kongeørnsymposiumNORSK ORNITOLOGISK FORENING HAMAR LOKALLAG100 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Småviltseminar 2022NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND115 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Leve med krykkja i Hammerfest by.HAMMERFEST KOMMUNE200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Tilskudd arbeid med skrantesyke HardangerviddaHARDANGERVIDDA VILLREINUTVALG400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Grunneierorganisering for villsvinjaktHedmarken Landbrukskontor70 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Organisering av vald i SnillfjordORKLAND KOMMUNE30 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Videføring følgeprosjekt i Rondane villreinområdeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA270 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Kurs Gåsejakt for unge jegereHADSEL KOMMUNE17 500Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Elgprosjektet VegaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU1 000 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Jaktfalk i VestlandBIRDLIFE NORGE AVD. HORDALAND20 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Vintertelling av elgVÅGAN KOMMUNE37 500Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2022NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Godkjent FeltkontrollørkursNORGES BONDELAG80 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
NZF Flaggermusprosjekter 2022NORSK ZOOLOGISK FORENING228 700Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Forvaltningsseminar Salten 2022NORGES BONDELAG42 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL32 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Rovfuglprosjekt i HordalandBirdLife Hordaland30 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Urbanisering av krykkjerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Virkninger av introdusert fiskeart på vannfuglerNNI RESOURCES AS80 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
MIGRAPOP TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA65 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Utarbeidelse av veiledere og brukerkursNATURDATA AS230 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)20 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Human JaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE95 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Naturdatas viltkonferanse 2022NATURDATA AS220 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Byttedyr hos kongeørn: VideoovervåkingNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)41 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Nok hjort 2022UTMARKSAVDELINGA VEST AS100 000Rogaland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Ettersøksseminarer for fallviltjegereNORGES JEGER- OG FISKEFORBUND BUSKERUD100 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonBIRDLIFE NORGE95 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Poster per side91 - 120 of 4650 items