Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tilrettelegging for svalerKåre Nes10 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Søknad til støtte til oppstart av rovfuglprosjekt NORSK ORNITOLOGISK FORENING ADV. HORDALAND30 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir hos kongeørn (Aquila chrysTorbjørn Laursen Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Overvåking av norske trekkfuglerNORSK ORNITOLOGISK FORENING9 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Minkfritt 2021BRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAG30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Utdanning av ettersøksekvipasjerNORDLAND DACHSHUNDKLUBB Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Foodscapes for large herbivoresHØGSKOLEN I INNLANDET Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA25 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Foodscapes for large herbivoresHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
kommunale mål hjorteviltforvaltningUTMARKSAVDELINGA VEST AS Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
VILT VED KYSTENSABIMA9 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Jakt på ulike arterNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2021Ikke behandlet
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND10 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Overvåkning av faunapassasjer Rv. 3/25ELGREGION MJØSA-GLOMMA Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Prosjekt havørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND20 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Gåse- og svanetellingerNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND30 000Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND6 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av gjess i Oslo og AkershusOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Overvåking av sjøfugl ved Muddvær FFOSTIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARVNordland fylkeskommune2021Avslått
Søknad om trykking og utgivelse av temahefte 2021VILLREINRÅDET I NORGE70 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Skadefelling av grågås i Aurskog HølandBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENING Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk NORSK ORNITOLOGISK FORENING 5 mottakere2021Ikke behandlet
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Moose in a Changing ClimateHØGSKOLEN I INNLANDET 2 mottakere2021Ikke behandlet
Modell for småviltforvaltningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Populasjonsutvikling og trekk hos lappspurv (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Populasjonsutvikling og trekk hos lappspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING 5 mottakere2021Ikke behandlet
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Poster per side91 - 120 of 4158 items