Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Skadefelling - omfang og bestandseffektStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud Furuseth Lars-egil30 000Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Sanglerkeprosjekt på HadelandNof Hadeland Lokallag Fylkesmannen i Innlandet2020Ikke behandlet
Utvidet overvåking for grågåsStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Hjorten i Vestfold og Telemark Faun Naturforvaltning As126 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Frost without Snow and IceArtic Light AsMiljødirektoratet2020Avslått
Byttedyr levert på reir hos kongeørnMarianne Mjelde6 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Jaktfalkundersøkelser i TrøndelagStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Fylkesmannen i Trøndelag2020Ikke behandlet
Overvåkning av pattdyr i Fjella ved snøsporingFinne Natur55 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Vilt som næringUtmarksavdelinga Vest As60 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Felles forvaltning i årsleveområde for hjortUtmarksavdelinga Vest As140 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Fagsamling kommunal viltforvaltningUtmarksavdelinga Vest AsVestland fylkeskommune2020Avslått
Fagsamling kommunal viltforvaltning RogalandUtmarksavdelinga Vest As Rogaland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Oterpredasjon på laks og sjøørretStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Regionsvis samarbeid hjorteforvaltning RogalandUtmarksavdelinga Vest As Rogaland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Regionsvis samarbeid hjorteforvaltning AgderUtmarksavdelinga Vest AsAgder fylkeskommune2020Avslått
Tilskudd til jaktleder kursOppdal Kommune49 500Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Halsmerking av grågås i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina275 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Registrering av spillplasser for tiurNord-fron Kommune Fylkesmannen i Innlandet2020Ikke behandlet
Nytt villreinprosjekt i Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter4 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått
Effekter av klimastress på beiteplanterNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi Møre og Romsdal fylkeskommune2020Ikke behandlet
Nytt villreinprosjekt Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter15 0004 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Nytt villreinprosjekt Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter50 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Feltkontroll av hjorteviltkjøttSaltdal Kommune30 500Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
GrågåsundersøkelserNorwegian Institute for Nature Reserach (NINA)100 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Kurs i HønsefugltakseringNjff Sør-trøndelag22 200Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Kurs i hjemmeladningNjff Sør-trøndelag12 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Søknad Beverregistrering 2020Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As Innlandet fylkeskommune2020Ikke behandlet
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi50 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
JaktlederkursNjff Sør-trøndelag24 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Poster per side91 - 120 of 3710 items