Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking og oppsyn villreinSølnkletten Villreinområde15 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
SAU-HUBRO: INTERAKSJONER OG HEKKESUKSESSHøgskolen i Innlandet, Evenstad 60 000Statsforvalteren i Nordland2015Innvilget som omsøkt
Støtte tli villreinoppsynetForollhogna Villreinområde20 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebrukForollhogna Villreinområde40 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging av vierspurvbestanden i Hedmark i 2015Kjetil Hansen Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
Oppsyn villreinjakt 2015Reinheimen-Breheimen villreinutvalg55 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Registrere villreinens områdebruk i OttadalenReinheimen-Breheimen villreinutvalg50 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Villreinoppsyn Sunnfjord Villreinutval 2015Sunnfjord Reinsdyrlag5 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Bjørnebinner i HedmarkHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
SKOGSJERV - Bestand & konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad 60 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Tilskudd til deltakelse på hjorteviltseminarArbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i Vest-Agder4 200Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Byttedyr hos vandrefalk: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir av hubro Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Miljødirektoratet2015Levert
Viltsikring, skogrydding langs vegLevanger kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Levert
Human jakutøvelse og bruk av ettersøkshundHordaland Elghundklubb 6 mottakere2015Levert
Revisjon av forvaltningsplan for gjess i VesteråleSortland kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Opplæring/etteutdanning sporprøvedommereAust-Agder ElghundklubbFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet2 800 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Bats in Norway. Filling knowledge gaps.NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ORG.NR : 969 159 570 MVA Miljødirektoratet2015Levert
RenewableReindeer - NFR prosjekt, EnergiXNINA300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Hønsefuglportalen - utvikling 2015Norsk institutt for naturforskning300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Jakt i elgens brunstperiodeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2015Levert
Effekt av turisme på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning 2 mottakere2015Levert
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning2 300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
GrågåsundersøkelserNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Jaktundersøkelser på grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 1 920 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Viltpåkjørsler – komparativt studie Norsk institutt for naturforskning900 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2015Delvis innvilget
Poster per side1051 - 1080 of 4578 items