Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av flaggermus i kirker i ØstfoldNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Overvåkning av overvintrende vannfugl i DrammensvaLarsen Naturundersøkelser14 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkesbestander og ungeproduksjon hoLarsen Naturundersøkelser20 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
kartlegging av kongeørn på Sunnmøreoum25 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Delvis innvilget
Jubileumsbok for Ottadalen VillreinområdeVillreinutvalget for Ottadalsområdet20 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Forekomst av lappmeis i Oppland fylkeLarsen NaturundersøkelserFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Bestandsovervåking av bergand, svartand og sjøorreLarsen Naturundersøkelser30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Ettersøk av skadet hjorteviltEttersøksringen for Os, Samnanger og Bergen15 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging av viltressurserDønna kommune Nordland fylkeskommune2014Levert
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 6 mottakere2014Levert
Reduksjon av elgpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune 2 mottakere2014Levert
Skadd fugl/drift av FuglevaktaCarl Knoff Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
Overvåkning av orrfugl BuskerudGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
overvåkning av utvalgte storfuglleiker i Oslo og ASweco Norge ASAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør Rogaland fylkeskommune2014Levert
DeerUnitAtle Mysterud1 000 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter SørHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Tidsskriftet Hjorteviltet 2014Stiftelsen Elgen125 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Vidererutvikling av Kompetent jegerordning Mære landbruksskole Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Hønsefugltaksering 2014Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Beiterykkundersøkelser hjortevilt i Stange kommuneStange kommune Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 310 595Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2014Avslått, Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør50 0005 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Reduksjon av elgpåkjørsler vinteren 2013/2014Stor-Elvdal Grunneierforening Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Flaggermuskalander 2014 - flaggermusmottaketNORSK ZOOLOGISK FORENING5 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning1 200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Injeksjonsgevær til bedøvelse av vilt i OsloKnut Madslien22 500Oslo fylkeskommune 2014Innvilget som omsøkt
Poster per side991 - 1020 of 4578 items