Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Feltoppsyn villreinjakta 2020 - Rondane NVillreinutvalget For Rondane Nord17 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Feltskyting for ungdommerGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING4 500Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Ferdigstillelse av mal for kunnskapsgenereringStiftelsen Norsk Villreinsenter300 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Ferdselsundersøkelser Hardangervidda villreinområdHardangervidda Villreinutval200 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Film om hønsehauken sin bestandsnedgang Liv MyklebustMiljødirektoratet2019Avslått
Fiskeleire og aktivitetsdagerNJFF Sør-TrøndelagSør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Ikke realitetsbehandlet
Fiskemåke overvåking og fargeringmerking ViltfondBIRDLIFE NORGE30 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Fiskeørn - kunstige reir 2016Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter 2 mottakere2016Ikke behandlet
Fiskeørn i Buskerud 2016Naturvernforbundet i Buskerud50 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Fiskeørn i Oppland, supplerende registrering 2014Kistefos Skogtjenester as10 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Fiskeørn i Oppland, supplerende registrering 2015Kistefos Skogtjenester as15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
fiskeørn, bestandsregistrering 2021KISTEFOS SKOGTJENESTER AS35 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
FISKEØRN, kunstige reirDokkadeltaet Nasjonale VåtmarkssenterFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
Fjellets ressursgrunnlagUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 4 mottakere2021Ikke behandlet
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet I Sørøst-norge8 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet i Sørøst-Norge 10 mottakere2019Ikke behandlet
Fjellets ressursgrunnlagHøgskolen i Sørøst-Norge6 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Fjellets ressursgrunnlag 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 2 150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 1 920 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 2 410 595Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 310 595Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 2 470 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Fjellrype og reirovervåkning_2013Pål Fossland MoaTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Fjellrype og reirovervåkning_HiNT_2013Pål Fossland Moa Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Fjellrype og reirovervåkning_HiNT_NFKPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Fjellrype og reirpredasjon_HiNT_STFKPål Fossland Moa Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
FjellrypeprosjektPål Fossland Moa Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
FjellrypeprosjektetPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
FjellrypeprosjektetPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Poster per side901 - 930 of 4650 items