Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utgraving av salamanderdamKjeller Gård Drift AsStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Flaggermuskasser i parklandskapFredrikstad Kommune12 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Kartlegging av kongeørn i AkershusRaptor Survey v/Odd Frydenlund Steen25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av rovfugl i Østfold fra 2019Raptor Survey v/Odd Frydenlund Steen35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Skadefelling av gås, kartlegging av, beiteskaderHADSEL KOMMUNEStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Prosjekt havørn i Steigen 2022Gunnar Svalbjørg15 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i NordlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Kartlegging av ærfugl sør av Muddvær, VegaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA70 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av hvitkinngås på våren SBIRDLIFE NORGE75 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak SBIRDLIFE NORGE30 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Kartlegging av Hønsehauk i Hemnes og LeirfjordKristian Sivertsen17 500Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Overvåking av gjess i Vesterålen 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA110 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Registrering av bergand på Vestvågøy.BIRDLIFE NORGE LOFOTEN LOKALLAG10 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2022STATSKOG SF35 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE55 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHERØY KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i Grane og HattfjelldalPer Arnstein Lorentzen12 500Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forskning om habitatbruk av teist fra VegaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA70 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i NordlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltakNORSK ORNITOLOGISK FORENING30 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNORSK ORNITOLOGISK FORENING75 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Dobbeltbekkasin i NordlandNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Nordland2021Avslått
Hvitkinngås og kortnebbgås i VesterålenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Prosjekt havørn i Steigen 2021Aasmund Gylseth15 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Kartlegging av Hønsehauk i Hemnes kommuneKristian Sivertsen15 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i Grane og HattfjelldalPer Arnstein Lorentzen15 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Registrering av sangsvane om sommeren i Lofoten.NOF LOFOTEN LOKALLAG10 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2021STATSKOG SF35 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHERØY KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Poster per side901 - 930 of 4647 items