Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vipeprosjekt i AskerASKER KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Etablering av våtmarksområdet m/dam og buffersonePORSGRUNN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Uttak av rovvilt NORSK BRETON KLUBBMiljødirektoratet2022Avslått
HelReinDataUNIVERSITETET I OSLO350 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Viltkameraovervåking av mulig villreintrekkSNØHETTA VILLREINUTVALG15 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2022STATSKOG SF75 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Tiltak for å forbedre innsamlingen av vektdataSNØHETTA VILLREINUTVALG3 mottakere2022Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Feltkontrollørkurs for vald- og jaktledereJan-Erik Stiland21 600Agder fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
NJFFs kvinnesatsingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND1 400 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2022STATSKOG SF35 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
MUSEOBS 2022HØGSKOLEN I INNLANDETStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Introjakt StorviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Taksering av lirypebestandSELBU FJELLSTYRE5 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Forebygge viltpåkjørsler i Tjeldsund kommuneDIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE80 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE55 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHERØY KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Beitetaksering utmark/hjorteviltSELBU KOMMUNE100 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
HønsefugltakseringFINNMARKSEIENDOMMEN60 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til fagdag Villrein 2022VILLREINRÅDET I NORGE75 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til Villreinen 2022VILLREINRÅDET I NORGE250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Nasjonale modeller for viltvarsling på veiIMSA KNOWLEDGE COMPANY ASMiljødirektoratet2022Avslått
Varsling mot hjorteviltkollisjonerIMSA KNOWLEDGE COMPANY AS200 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 0005 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Innkjøp av termisk kikkert til fallviltpersonellVEGÅRSHEI KOMMUNE10 000Agder fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA260 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
URBPOPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA8 mottakere2022Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Jaktlederkurs 2022NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS14 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Sandsvaleprosjekt NATUR OG SAMFUNN AS30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Kartlegging av lappspoveNasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia20 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Poster per side901 - 930 of 5095 items