Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Bedre villreinjakttilbud til folketKvikne Utmarksråd Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
Hvor mye spiser rødreven av elgslakteavfall?Chris Brostrøm Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Levert
Deltakelse i Flywayplan-prosessNorsk institutt for naturforskning26 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Analyse av sett hjort i Oslo og AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Masteroppgave om minkens valg av dagleierKristine Born6 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning456 0003 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Registrering av spillplasser for tiurNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Fjellrypeprosjektet i Nord-TrøndelagPål Fossland Moa20 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Effekten av jakt på sosial organisering hos elg Centre for Biodiversity Dynamics, NTNU500 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Tilbudsfolder for småvilt- og beverjakt i AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Avholdelse 4 slaktekurs hjortevilt Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Levert
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Innsamloing av statistikk,behandling, utarbeiding Espen Lysaker 2 mottakere2014Levert
Temakveld bruk av hjorteviltregisteret Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Levert
Elgbeitetaksering Vorma Storsjøen ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Kompetanseheving kommunal rådyrforvaltningProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Levert
Informasjonsblad og temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Opplærings kurs vilt 2014Norges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark65 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
bestandsvurdering av grågåsRennesøy Kommune18 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Flått registrering på hjortIdar Lauge Hatlegjerde Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Miljødirektoratet2014Levert
FjellrypeprosjektetPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Levert
Bedre hjorteviljakt i Hedmark 2014NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Taksering av rype, skogsfugl og registrering av prNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Vegetesjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst30 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging vandrefalk, Buskerud 2014Naturvernforbundet i Buskerud20 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging jaktfalk i Buskerud 2014Naturvernforbundet i Buskerud20 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Vårtrekk av polarsniper på Island -2014James Robert WilsonMiljødirektoratet2014Avslått
Kartlegging Fjellvåk Buskerud 2014Naturvernforbundet i Buskerud15 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Poster per side901 - 930 of 5085 items