Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien5 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlig del av TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av hønsehaukInge Slaaen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Kartlegging av ringmerka stokkand i SkiensområdetInge Slaaen30 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Viltkartlegging i våtmarksbiotoper langs SurnaIngvar Stenberg26 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Ornitologiske registreringar, Syltøran Surnadal Ingvar Stenberg Biolog13 150Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Kartlegging av spurvefugl i flaumskogmark ved SøyaIngvar Stenberg BiologStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Avslått
Storlomens hekkesuksess i Svorkaanlegget Ingvar Stenberg BiologStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Avslått
Kartlegging av hubro i RindalINGVAR STENBERG BIOLOG15 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Forstyrrelser og ulovlig jaktInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Utvidelse av forvaltningsområdeInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Ikke behandlet
Forstyrrelser og ulovlig jaktInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Ikke behandlet
kontroll av rev og mår for å øke skogsfuglbestandeInstitutt for naturforvaltning Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Kamerafeller for estimering av smågnagerbestandInstitutt for naturforvaltning, NMBU Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Næringsvalg hos storskarv til ulike deler av åretInstitutt for naturforvaltning, NMBU6 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Utskiftningsfrekvens hos hønsehauker i Aust-AgderInstitutt for naturforvaltning, NMBU16 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Habitatvalg hos piggsvin i ÅsInstitutt for naturforvaltning, NMBU6 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Utbredelse hos piggsvin i ÅsInstitutt for naturforvaltning, NMBU6 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Utbredelse og habitatvalg hos piggsvin i ÅsInstitutt for naturforvaltning, NMBUFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Avslått
Utskiftningsfrekvens hos hønsehauker i TelemarkInstitutt for naturforvaltning, NMBU15 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Forbedret forvalting av og kontroll av rødrevInstitutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet890 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Platform for applied red fox research in NorwayInstitutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Automatic VHF/GPS-collaring device for red foxInstitutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitetMiljødirektoratet2015Avslått
Reinsdyr og lineære inngrepInstitutt for Naturforvaltning, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap 5 mottakere2013Ikke behandlet
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson28 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson85 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson60 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Poster per side901 - 930 of 4647 items