Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Familiedager fiskeskolerNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Reingjerder i naturen-Problemer og løsninger Del1NaturRestaurering AS 9 mottakere2013Levert
Overvaking av skogshønsreir 2013Høgskolen i Hedmark 3 mottakere2013Levert
Prosjekt forvaltning av hjortebestandFelles landbrukskontor Årdal, Lærdal og Aurland kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Elgjaktopplæring ungdomNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Redusere kråkebestandTom Robin Nilsen Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Elgbeitetaksering Øvre Romerike ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2013Levert
Kurs i taksering av hønsefuglNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Nordland fylkeskommune2013Levert
Videregående kurs i ettersøkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Levert
Utdanning av jegerprøveinstruktørerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Levert
Driftsplanutvikling småvilt - Spekedalen/SølendaleHalgrim Breie Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Sogn og Fjordane Skogeigarlag 5 mottakere2013Levert
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Levert
Videreføring av Salten ViltforvaltningsrådProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Levert
Fleirbruksområde - fuglehundNJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Målsettinger for hjorteviltforvaltning på Fosen.Landbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Ettersøksundersøking NJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Oppstart av kommunal ettersøksordning under jaktGrong kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Målsetting for hjorteviltforvaltnig på Fosen.Landbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
A:Villreinens arealbruk. B:Støtte villreinoppsynetForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Levert
Oppgradering og drift av Dividalen FuglestasjonNOF avdeling Troms Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Levert
Vilt på SkogsøySotra og Øygarden jff Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Levert
Utarbeidelse av informasjonsbrosjyre - ElgjaktProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Levert
Forvaltningsområde Gaularfjell - fellefangstNJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Utdanning av ettersøksekvipasjerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Levert
Elgjaktopplæring kvinnerNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Opplæringsjakt Viklandet - hjort og rådyrNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Levert
Vinterforing av elgSvartisen elgregion Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Vannfugltelling Bergen og OsNorsk Ornitologisk Forening Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Driftsplan småvilt ÅfjordSonja Ekker Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Poster per side901 - 930 of 4578 items