Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bestandsovervåking hettemåkeDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS25 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Kartlegging av Hønsehauk i Hemnes og LeirfjordKristian Sivertsen17 500Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Revisjon av bestandsplaner for hjortevilt på FosenØRLAND KOMMUNE70 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Tilskudd til drift av samarbeidsorgan.RENNEBU UTMARKSRÅD30 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Bedre kvalitet på rypetaksering i Troms og KarlsøyTROMSØ JEGER OG FISKEFORENING90 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kartlegging av rødlista fugler i kulturlandskapetINDRE ØSTFOLD KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Sjøfugl og taretråling, konflikt eller samkvem?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2022SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT220 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Overvåking av gjess i Vesterålen 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA110 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2022 SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT400 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Taksering av rype og skogsfugl 2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK40 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kompetanseheving kommunale viltforvaltereSKOGBRUKETS KURSINSTITUTT200 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Beverregistreringer i Hurdal kommuneDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS44 500Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i kirker: lysforurensingMICHAELSEN BIOMETRIKA AS120 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Restaurering av salamanderdammerKRISTIANSAND KOMMUNE80 500Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i deler av M&R 2022FAUNAFOKUS AS28 500Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA29 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
NJFFs kvinnesatsingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND1 400 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Taksering av lirypebestandSELBU FJELLSTYRE5 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Forebygge viltpåkjørsler i Tjeldsund kommuneDIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE80 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE55 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHERØY KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Søknad om støtte til Villreinen 2022VILLREINRÅDET I NORGE250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Varsling mot hjorteviltkollisjonerIMSA KNOWLEDGE COMPANY AS200 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Jaktlederkurs 2022NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS14 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Sandsvaleprosjekt NATUR OG SAMFUNN AS30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Viltpølsekurs- Bedre utnyttelse av viltNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS35 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Jaktoppsyn Nordfjella villreinområde jakta 2022VILLREINUTVALET NORDFJELLA38 500Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Utdanning av ettersøksekvipasjerNORDLAND DACHSHUNDKLUBB45 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Bok om skuddplassering og dyrevennlig jaktPål Skarnes Jensen150 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Poster per side901 - 930 of 4650 items