Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt forvaltning av hjortebestand sørVestskog sa3 mottakere2019Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Overlevelse hos utsatt Rapphøns og Fasan i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina6 mottakere2019Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
URBPOPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 mottakere2023Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
EN LEVENDE KYST – Overvåking reetablering av oter Norsk institutt for naturforskning5 mottakere2019Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
GPSprosjekt på villrein Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør5 mottakere2016Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør5 mottakere2015Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening16 mottakere2013Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Kartlegging av horndykker i InnlandetBIRDLIFE NORGE2 mottakere2023Avslått, Delvis innvilget
Bestandsutvikling hos fjellerkeOscar Østvold2 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
Grunneierbasert villsvinforvaltningNORSKOG2 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
Opplæringsjakt i skolenFOROLLHOGNA VILLREINVALD2 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG3 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av horndykker i NordlandNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Termografisk drone i viltforvaltningenGUSTAVSEN NATURANALYSER2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Overvåkning av kalvingstidspunkt i ForollhognaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av havørn på Nord-VestlandetNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Gås i ØstfoldStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Bestandsovervåking sildemåse Troms og FinnmarkNOF avdeling Troms2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Hoggormprosjektet 2018NTNU Vitenskapsmuseet2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Teljing av villrein, vinter og sommarVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av hubroNorsk institutt for naturforskning (NINA)2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Landbruk, engplanter og gåsebeitingNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2017. Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Bestandskartlegging av hønsehauk på indre Nordmøreoum2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Registrering av villreinen sin områdebruk-RondaneNord-Fron kommune4 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Opplæring i jakt Brensholmen/Sommarøy utviklingslag2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
2016 Sildemåkeprosjektet Finnmark og TromsNOF avdeling Troms2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2016. Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Prosjekt ”Urbane måker” i Vest-AgderCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Sildemåkeprosjektet i Troms og Finmark 2015NOF - Troms Fylkeslag2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Poster per side901 - 930 of 5086 items