Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fangst på svermeplass for flaggermus Flostranda NRMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Fangstkultur i fjelletNINA250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Fangstminne i TrollheimenNINASør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke realitetsbehandlet
Fangstminner som indikatorNINA150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Fangstminner som indikatorNINA155 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Fangstminner som indikatorNINA150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Fargeringmerking av måker og knoppsvanerNorsk Ornitologisk Forening Avd. Vest-agder, Fylkets FuglevernforeningStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Faunakartlegging i Trondheim BymarkNaturvernforbundet i Sør-Trøndelag10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Feil i jegerrapporter og morløse kalver etter jaktNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Fellefangskurs for nybegynnere og ungdomNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Fellefangst for ungdom i FylketNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Fellefangst i NordBodø jeger-og fiske forening2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
Fellefangst på Mink og MårBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke realitetsbehandlet
Fellefangst på Mink og MårJesper Maj LarsenStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Fellefangstkurs for ungdom. 2 kursNorges Jeger- og Fiskerforbund10 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Felles beitetaksering for alle vald i Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Felles forvaltning i årsleveområde for hjortUtmarksavdelinga Vest As140 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Felles hjorteforvaltning i TrøgstadUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
felles Informasjon og forvaltnings arbeid Valhall elgregion3 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltHemne kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltAure kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Felles rovviltjaktområde Vest AgderSogn og Fjordane Skogeigarlag30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Felles viltforvaltning på Fosen - "Felles Fosen"Åfjord utmarksråd 2 mottakere2013Ikke behandlet
Fellesmøte for privat og offentlig viltforvaltningAust-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Felling av mink Marius saurdal Nesvold 2 mottakere2017Avslått
Feltarbeid i forbindelse med masteroppgaveFredrik Gustavsen Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Feltkontroll av hjorteviltkjøttSaltdal Kommune30 500Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
FeltkontrollørkursNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Feltkontrollørkurs for vald- og jaktledereJan-Erik Stiland21 600Agder fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Feltoppsyn og oppsyn villreinjaktFlaten Jan-ove Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Poster per side871 - 900 of 4650 items