Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fangst på svermeplass for flaggermus Flostranda NRMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Fangstkultur i fjelletNINA250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Fangstminne i TrollheimenNINASør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke realitetsbehandlet
Fangstminner som indikatorNINA150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Fangstminner som indikatorNINA155 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Fangstminner som indikatorNINA150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Fargeringmerking av måker og knoppsvanerNorsk Ornitologisk Forening Avd. Vest-agder, Fylkets FuglevernforeningStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Faunakartlegging i Trondheim BymarkNaturvernforbundet i Sør-Trøndelag10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Feil i jegerrapporter og morløse kalver etter jaktNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Fellefangskurs for nybegynnere og ungdomNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Fellefangst for ungdom i FylketNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Fellefangst i NordBodø jeger-og fiske forening2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
Fellefangst på Mink og MårBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke realitetsbehandlet
Fellefangst på Mink og MårJesper Maj LarsenStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Fellefangstkurs for ungdom. 2 kursNorges Jeger- og Fiskerforbund10 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Felles beitetaksering for alle vald i Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Felles forvaltning i årsleveområde for hjortUtmarksavdelinga Vest As140 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Felles hjorteforvaltning i TrøgstadUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
felles Informasjon og forvaltnings arbeid Valhall elgregion3 mottakere2019Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt, Avslått
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltHemne kommune30 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltAure kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Felles rovviltjaktområde Vest AgderSogn og Fjordane Skogeigarlag30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Felles viltforvaltning på Fosen - "Felles Fosen"Åfjord utmarksråd 2 mottakere2013Ikke behandlet
Fellesmøte for privat og offentlig viltforvaltningAust-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Felling av mink Marius saurdal Nesvold 2 mottakere2017Avslått
Feltarbeid i forbindelse med masteroppgaveFredrik Gustavsen Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Feltkontroll av hjorteviltkjøttSaltdal Kommune30 500Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
FeltkontrollørkursNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Feltkontrollørkurs for vald- og jaktledereJan-Erik Stiland21 600Agder fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Feltoppsyn og oppsyn villreinjaktFlaten Jan-ove Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Poster per side871 - 900 of 4645 items