Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Etablering av skadefellingslag for store rovdyrKARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNEStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Bortvisning av grå gås og sædgås på dyrket markBjørn Tore Søfting25 400Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Drift Dividalen FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Ugleprosjektet 2021NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Revidering av forvaltningsplan for grågåsPORSANGER KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Videreføring - bestandsovervåking på gås PORSANGER KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Tiltak mot svartelistet art: minkREISA ELVELAG20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Beiteomfanget fra grågås i utmark og på innmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkBangjord15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Videreføring - bestandoversikt gås i Porsanger Porsanger Kommune45 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Ekstraordinære oppgave EttersøkskorpsetMålselv KommuneStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
UgleprosjektetNorsk Ornitologisk Forening15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Drift Dividalen FuglestasjonNorsk Ornitologisk Forening50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Når beiter grågåsa på innmarka?Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
NJFF-Troms Gåsejaktkurs 2020Norges Jeger Og Fiskerforbund TromsStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Bestandsoversikt gås i Porsanger kommunePorsanger kommune45 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkNorsk institutt for naturforskning50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
UgleprosjektetNOF avdeling Troms12 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Drift Dividalen FuglestasjonNOF avdeling Troms50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Krykkjehotell i BerlevågBerlevåg Kommune110 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkBangjord15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
NJFF-Troms Gåsejaktkurs 2019NJFF-Troms27 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Tiltak mot beiteskader fra grågås på GrytøyaNIBIO-Norsk institutt for bioøkonomi65 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Rehabilitering av rovfuglEllen HagenStatsforvalteren i Rogaland2023Avslått
Prosjekt havørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND25 000Statsforvalteren i Rogaland2023Delvis innvilget
Gåse- og svanetellingerNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND21 300Statsforvalteren i Rogaland2023Delvis innvilget
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND Statsforvalteren i Rogaland2023Levert
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND5 000Statsforvalteren i Rogaland2023Innvilget som omsøkt
Bestandsdata fra JærenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Rogaland2023Avslått
Poster per side871 - 900 of 5086 items