Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bestandsutvikling og trekk hos lappspurvBIRDLIFE NORGE 7 mottakere2022Ikke behandlet
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 7 mottakere2022Ikke behandlet
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA7 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 0007 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Data til Miljøkvalitetsnorm for villrein. Reinheimen-breheimen Villreinutvalg7 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-breheimen Villreinutvalg7 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening7 mottakere2019Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Bruk av drone i villreinregistreringer Reinheimen-Breheimen villreinutvalg15 0007 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2019Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Villsvin på grensenUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold50 0007 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
EN LEVENDE KYST – SAMSPILL OTER-MINK OG SJØFUGLNorsk institutt for naturforskning7 mottakere2018Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg 7 mottakere2018Ikke behandlet
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning260 0007 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebrukReinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2017Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser i og utenfor uthegningerNorsk institutt for naturforskning120 0007 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
viltkamera hjortevilt og mindre rovviltNorsk institutt for naturforskning 7 mottakere2015Ikke behandlet
Villreinens områdebruk i OttadalsområdetReinheimen-Breheimen villreinutvalg50 0007 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Viltkamera - hjortevilt og mindre rovdyrNorsk institutt for naturforskning40 0007 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus7 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund45 0007 mottakere2013Delvis innvilget
Overvåking av norske trekkfuglerBIRDLIFE NORGE 8 mottakere2022Ikke behandlet
URBPOPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 8 mottakere2022Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0008 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet I Sørøst-norge8 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Snøuglas økologi og bestandsforholdStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina 8 mottakere2020Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening8 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Oterfallvilt og oterkartleggingNorsk instituut for naturforskning250 0008 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning 8 mottakere2019Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 8 mottakere2019Ikke behandlet
Arealbruk og overvintringsområder til storskarv i Norsk institutt for naturforskning300 0008 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Poster per side871 - 900 of 4613 items