Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bestandsutvikling og trekk hos lappspurvBIRDLIFE NORGE20 0007 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA7 mottakere2022Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 7 mottakere2021Ikke behandlet
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 0007 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Data til Miljøkvalitetsnorm for villrein. Reinheimen-breheimen Villreinutvalg7 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-breheimen Villreinutvalg7 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening7 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Bruk av drone i villreinregistreringer Reinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg40 0007 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
EN LEVENDE KYST – SAMSPILL OTER-MINK OG SJØFUGLNorsk institutt for naturforskning 7 mottakere2018Ikke behandlet
Villsvin på grensenUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 7 mottakere2018Ikke behandlet
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg 7 mottakere2018Ikke behandlet
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning 7 mottakere2018Ikke behandlet
Registrering av villreinens områdebrukReinheimen-Breheimen villreinutvalg 7 mottakere2017Ikke behandlet
Vegetasjonsanalyser i og utenfor uthegningerNorsk institutt for naturforskning 7 mottakere2017Ikke behandlet
viltkamera hjortevilt og mindre rovviltNorsk institutt for naturforskning 7 mottakere2015Ikke behandlet
Villreinens områdebruk i OttadalsområdetReinheimen-Breheimen villreinutvalg 7 mottakere2014Ikke behandlet
Viltkamera - hjortevilt og mindre rovdyrNorsk institutt for naturforskning 7 mottakere2014Ikke behandlet
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus 7 mottakere2014Ikke behandlet
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund 7 mottakere2013Ikke behandlet
Overvåking av norske trekkfuglerBIRDLIFE NORGE8 mottakere2022Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
URBPOPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA8 mottakere2022Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNORSK ORNITOLOGISK FORENING8 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet I Sørøst-norge30 0008 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Snøuglas økologi og bestandsforholdStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina8 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening20 0008 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Oterfallvilt og oterkartleggingNorsk instituut for naturforskning20 0008 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning 8 mottakere2019Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 8 mottakere2019Ikke behandlet
Arealbruk og overvintringsområder til storskarv i Norsk institutt for naturforskning 8 mottakere2019Ikke behandlet
Poster per side871 - 900 of 4647 items