Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utbredelse og tetthet av mink i Midt-TelemarkHøgskolen i Sørøst Norge10 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Fjellets ressursgrunnlagHøgskolen i Sørøst-Norge6 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Forbedret elgforvaltning ved bruk an DNA teknologiHøyskolen i Hedmark, avdeling Evenstad 3 mottakere2017Levert
Bjørn- og tamreinprosjektet i Idre - masteroppgaveHåkon Stræte Bjørnstad Miljødirektoratet2021Levert
Etablering av felles bestandsplanområde RollaIbestad Kommune70 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Telling av elg med helikopterIBESTAD KOMMUNE65 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Etablering av kommunal ettersøksring IBESTAD KOMMUNE76 451Troms og Finnmark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Flått registrering på hjortIdar Lauge Hatlegjerde Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Nasjonale modeller for viltvarsling på veiIMSA KNOWLEDGE COMPANY ASMiljødirektoratet2022Avslått
Varsling mot hjorteviltkollisjonerIMSA KNOWLEDGE COMPANY AS200 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Viltsikringstiltak langs Fylkesveger i InderøyInderøy KommuneTrøndelag fylkeskommune2020Avslått
Kommunal forvaltningsplan gåsIndre Østfold Kommune45 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Delfinansiering av kursing fallviltmannskapIndre Østfold Kommune10 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Kurs rådyr i førsteslåttenINDRE ØSTFOLD KOMMUNEViken fylkeskommune2022Avslått
Kartlegging av rødlista fugler i kulturlandskapetINDRE ØSTFOLD KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Sammenstilling av kunnskap om hønsehaukINDRE ØSTFOLD KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Registrering av vandrefalk i Indre ØstfoldINDRE ØSTFOLD KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Aldersanalyse av elg i Østre ElgregionINDRE ØSTFOLD KOMMUNE20 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Opplæring av ettersøksekvipasjer til villsvinINDRE ØSTFOLD KOMMUNE12 500Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien5 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlig del av TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av hønsehaukInge Slaaen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Levert
Kartlegging av ringmerka stokkand i SkiensområdetInge Slaaen30 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Viltkartlegging i våtmarksbiotoper langs SurnaIngvar Stenberg26 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Ornitologiske registreringar, Syltøran Surnadal Ingvar Stenberg Biolog13 150Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Kartlegging av spurvefugl i flaumskogmark ved SøyaIngvar Stenberg BiologStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Avslått
Poster per side871 - 900 of 4578 items