Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad 15 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Ulvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad 50 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
SKANDULV - Bestand, Demogenetikk, ØkosystemeffektHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Bjørnebinner i Hedmark - kartlagt v/linjetakseringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Droneflygings effekter på hekkefuglerHøgskolen i Nord-Trøndelag Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Utbredelse og tetthet av mink i Midt-TelemarkHøgskolen i Sørøst Norge10 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Fjellets ressursgrunnlagHøgskolen i Sørøst-Norge6 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Forbedret elgforvaltning ved bruk an DNA teknologiHøyskolen i Hedmark, avdeling Evenstad3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Bjørn- og tamreinprosjektet i Idre - masteroppgaveHåkon Stræte Bjørnstad Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Etablering av felles bestandsplanområde RollaIbestad Kommune70 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Telling av elg med helikopterIBESTAD KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Etablering av kommunal ettersøksring IBESTAD KOMMUNE76 451Troms og Finnmark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Flått registrering på hjortIdar Lauge Hatlegjerde Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Nasjonale modeller for viltvarsling på veiIMSA KNOWLEDGE COMPANY ASMiljødirektoratet2022Avslått
Varsling mot hjorteviltkollisjonerIMSA KNOWLEDGE COMPANY AS Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Viltsikringstiltak langs Fylkesveger i InderøyInderøy KommuneTrøndelag fylkeskommune2020Avslått
ElgbeiteregistreringIndre Fosen KommuneTrøndelag fylkeskommune2019Ikke realitetsbehandlet
Kommunal forvaltningsplan gåsIndre Østfold Kommune15 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Delfinansiering av kursing fallviltmannskapIndre Østfold Kommune10 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Kurs rådyr i førsteslåttenINDRE ØSTFOLD KOMMUNEViken fylkeskommune2022Avslått
Kartlegging av rødlista fugler i kulturlandskapetINDRE ØSTFOLD KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Sammenstilling av kunnskap om hønsehaukINDRE ØSTFOLD KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Registrering av vandrefalk i Indre ØstfoldINDRE ØSTFOLD KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Aldersanalyse av elg i Østre ElgregionINDRE ØSTFOLD KOMMUNE20 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Opplæring av ettersøksekvipasjer til villsvinINDRE ØSTFOLD KOMMUNE12 500Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Poster per side871 - 900 of 4645 items