Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening9 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening15 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening10 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF5 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltforsking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Oter tilbake til kysten - kunnskapsstatus bifangstNorsk institutt for naturforskning6 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Beiteressurser ElgHøgskolen i Hedmark4 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfugl Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra Nordnorge Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Hvor mye rødrev finnes det?Norsk institutt for naturforskning15 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Dobbeltbekkasin på Hardangervidda 2020Norsk Ornitologisk Forening3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
kartlegging av utfordringene i rådyrforvaltningenNINA14 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening15 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
A Thriving Coat - En levende kystStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina9 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Kartlegging av paddelokaliteterStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Genetiske undersøkelser av frosk, padde og salamanStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Uttesting av best egnede metode(r) for påvisning aStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Overvintringsområder til horndykker, pilotstudieNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2018Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Minkforkjempelse lokalt HurumLinda Mathiesen2 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Hjortens bruk av over- og undergangar til vegkryssNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Vinterforing av elg i Rana kommuneRana kommune2 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Registrering av villreinens områdebrukReinheimen-Breheimen villreinutvalg2 mottakere2016Avslått, Ikke realitetsbehandlet
NVS Sør-TrøndelagRune Fremmerlid2 mottakere2016Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Villmink - uttak i RandesundsskjærgårdenKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Informasjon-/vernetiltak jaktfalken Veines KongsfjBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
VERN AV HEKKEOMRÅDE FOR RØDNEBBTERNE VEINESBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Nytt villreinprosjekt i Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter4 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2018Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Tilskudd til vilttiltakNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
ElgtellingGildeskål kommune3 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Poster per side871 - 900 of 4650 items