Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2021SNØHETTA VILLREINUTVALG4 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Snøuglas økologi og bestandsforholdStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina8 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening7 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
GPS-merking villrein HV&NF, ferdsel HVNorsk Villreinsenter Sør6 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Fjellets ressursgrunnlagHøgskolen i Sørøst-Norge6 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
"Dun i 2000 år - DunprosjektetBirgitta Berglund11 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Overvåking av norske trekkfuglerNORSK ORNITOLOGISK FORENING9 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Fôring av hjortevilt - ei kunnskapsoversiktHøgskolen i Hedmark17 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Migrasjon til tyvjo fra Nord-Norge - oppfølgingNorsk institutt for naturforskning5 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening13 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging og verifisering av oter i Norge - 2016Norsk instituut for naturforskning19 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Data til Miljøkvalitetsnorm for villrein. Reinheimen-breheimen Villreinutvalg7 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Oterfallvilt og oterkartleggingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina10 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
URBPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina5 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebrukReinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Produksjon av oppdatert Europeisk hekkeatlasNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
kommunesamarbeid hjorteforvaltning 2019-2020Vestskog sa3 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening5 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forvaltningsplan for gås i HaldenvassdragetUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold4 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening3 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og vinterområder for boltitNorsk Ornitologisk Forening6 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
EN LEVENDE KYST – Overvåking reetablering av oter Norsk institutt for naturforskning6 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeUniversitetet I Sørøst-Norge28 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
URBPOPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA6 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av Årets fugl - gulspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING10 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Hvor mye rødrev finnes det - videreføring Norsk institutt for naturforskning17 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått
Innlegging av havørndata fra Nord-Norge i RovbaseNorsk Institutt for naturforskning4 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side871 - 900 of 4645 items